Županijski i gradski vijećnik Akcije mladih Marko Pupić Bakrač zaprimio je izdvojeno mišljenje sutkinje Danijele Zubčić koja je kao član Optužnog vijeća bila protiv potvrđivanja optužnice kojom ga se tereti da je putem Facebook statusa prijetio županu Božidaru Longinu.

- Kao član optužnog vijeća, s obzirom na činjenicu političkog angažmana i službenih političkih pozicija okrivljenika i oštećenika, procjenu konteksta, kao i samog teksta na Facebook profilu okrivljenika, mišljenja sam da riječima „ Političaru, dužnosniku, HDZovcu sa psećim nadimkom sprema se kineski ražanj" koje je okrivljenik napisao nisu ispunjena objektivna obilježja kaznenog djela prijetnje, kako se to optužnicom ODO Zadar okrivljeniku stavlja na teret. Uvidom u spisu priležeće novinske članke i članke s internet portala, zatim činjenice da su se izbori za članove županijskog odbora HDZ-a održavali u prosincu 2020., a lokalni izbori 30. svibnja 2021. (što se podudara vremenski i kontekstualno sa obrazloženjem koje napisanom sadržaju daje okrivljenik) za zaključiti je da doista okrivljenikov Facebook napis nije imao osoban, već politički karakter te da se radi o komentaru koji podcrtava ili predskazuje određena aktualna politička zbivanja na provokativan način svojstven političkom habitusu i aktivizmu okrivljenika koji je općepoznat u Zadru i Zadarskoj županiji svima koji čitaju novine i portale vezane uz lokalnu politiku. Stoga kada se promatra u kontekstu, u ovom slučaju politički suprotstavljenih strana, kao i u odsutnosti formulacije kojom bi se izražavalo da okrivljenik osobno sprema ražanj (riječju ja) ili njegova stranka ili istomišljenici ili građani (riječju mi) ili se nekoga poziva na spremanje ražnja, rečenica „ Političaru, dužnosniku, HDZovcu sa psećim nadimkom sprema se kineski ražanj" ne predstavlja, prema mom osobnom mišljenju, izravnu prijetnju zlom već zlurad komentar političkog oponenta, navodi se među ostalim u mišljenju sutkinje.

Iako ono ništa ne mijenja u samom postupku koji se protiv njega vodi, za Pupića Bakrača ovo je velika stvar.

- Po prvi put u postupku netko se očitovao na navode moje obrane koja je od početka konzistentna za razliku od Longina koji je tri puta mijenjao iskaz (na policiji, za medije i na ODOu) te se boji za vlastiti život jer u Kini peku pse na ražnju, te se boji jer ih jedu, te se ne boji... Ipak ima onih koji nisu spremni gaziti preko leševa nevinih ljudi zbog zamjeranja partiji i amnestirati kriminalce pod zaštitom partije, odbijaju biti podobni, struku i moralni integritet pretpostavljaju karijerizmu unutar institucija sistema u kandžama HDZ-a. Izdvojeno mišljenje sutkinje Danijele Zubčić ništa ne mijenja na stvari u slučaju mog progona, ali svakako jest satisfakcija. Još više od toga raduje me spoznaja da u kvarnom sustavu pod političkom kontrolom ima osoba koje još nisu savinule kičmu, poručuje Pupić Bakrač.