Ravnatelj Opća bolnica Zadar raskinuo je ugovor s izvođačem radova na EU projektu dnevne bolnice, započetom prije dvije godine.

Na novinarski upit, ravnatelj dr. Željko Čulina napisao je kako je „Opća bolnica Zadar, kao Investitor poslala je Izvođaču Obavijest o raskidu ugovora o građenju nakon čega je i raskinut Ugovor s Izvođačem radova Solida, d.o.o.
Podloga za to im je, prema informaciji ravnatelja Čuline bilo mišljenja Voditelja projekta izgradnje i Glavnog nadzornog inženjera utvrđeno da je Izvođač počinio više povreda  ugovornih obveza, a koji se odnose na dinamiku izvođenja radova i
nemogućnost nadoknade utvrđenih kašnjenja kroz angažiranje dodatnih
resursa.

Kada smo se raspitivali oko stanja na gradilištu, voditelj projekta iz Zadra, Nenad Šužberić dao nam je realnu informaciju za razliku od nadzora iz Zagreba po kojem nije bilo većih problema osim korone.
No, to stanje su vidjeli svi koji prolaze uz bolnički krug a osobito unutar kruga bolnice. I krug se nekako zatvorio na materijalu za energetsko oblaganje zgrade. Kao što ga onda nije imao tko prebaciti, tako se sada odnosi s gradilišta.

Što i kako dalje, pitali smo ravnatelja zadarske bolnice.

„Od Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata  EU, koja je u funkciji Posredničkog tijela razine 2 (PT2) zatraženo je  produljenje ugovora o financiranju iz EU sredstava. Kroz odobrenje  Aneksa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva razdoblje provedbe  projekta produljeno je do studenog 2023, informacija je dr. Čuline. Zadarska bolnica je tim projektom dobila 50 milijuna kuna.

Ravnatalj dodaje kako se završetak projekta očekuje se do navedenog roka, a prethodno će se provesti sve radnje koje se odnose na utvrđivanje stvarno izvedenih  radova na gradilištu nakon čega će se izraditi projektna dokumentacija
za provedbu novog postupka javne nabave za ugovaranje novog Izvođača radova., najavio je ravnatelj bolnice koji nam nije rekao kako će se raščistiti ugovorni odnos sa slovenskim izvođačem, osobito u dijelu bankarskog jamstva.