Pred zadarskim sudom završila je 30-godišnja Zadranka s prebivalištem u Belgiji koja je počinila kazneno djelo protiv računalnih sustava, programa i podataka. 

U ožujku 2017. godine ona je na neutvrđeni način došla u posjed bankovne kartice u vlasništvu oštećenika. Znajući da se "beskontaktnom" karticom može izvršiti kupnja bez upotrebe PIN-a na način da se samo prisloni na POS uređaj, okrivljenica je krenula u pohod biogradskim trgovinama.

- Svjesna da nije ovlaštena raspolagati predmetnom karticom, otišla je u trgovinu Trgotrans te obavila kupnju u iznosu od 74,49 kuna, potom u trgovinu Bure, prodajno mjesto 26, gdje je potrošila 99,08 kuna, zatim u trgovinu Bure, prodajno mjesto 27, gdje je obavila kupnju u iznosu od 75,26 kuna, trgovinu Sonik gdje je obavila kupnju u iznosu od 39,28 kuna, trgovinu Studenac gdje je obavila dvije kupovine u iznosu od 72,00 i 99,47 kuna te DM u Biogradu na Moru gdje je obavila dvije kupnje u iznosu od 78,70 kuna i 81,70 kuna, stoji u presudi.

Sveukupno, vlasnika kartice oštetila je za iznos od 619,98 kuna, za što joj je dosuđena uvjetna kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci na način da se izrečena kazna zatvora neće izvršiti ako okrivljenica u roku od dvije godine ne počini neko drugo kazneno djelo.

Sud je okrivljenicu oslobodio od obveze naknade troškova kaznenog postupka iz razloga što je utvrđeno da bi njihovim plaćanjem bila dovedena u pitanje egzistencija same okrivljenice, ali i plaćanje uzdržavanja za dijete.