Prije nekoliko dana završena je izgradnja magistralnog cjevovoda Bulić - Vukšić u dužini dva kilometra, na kojem je radove uspješno izvršilo poduzeće Vodoinstalacija d.o.o Zadar. 

U četvrtak, 6. svibnja nastavljeni su radovi na izgradnji magistralnog cjevovoda i mjesne vodovodne mreže za Vukšić i Prović koja je započela krajem 2020. godine.

Radovi su prošle godine ugovoreni s Vodoinstalacijom d.o.o. Zadar, i to sklapanjem okvirnog sporazuma na četiri godine. Nositelj projekta je Vodovod i odvodnja Benkovac.

Temeljem okvirnog sporazuma sklapaju se ugovori o izvođenju radova. Izgradnja se vrši prema tri glavna projekta koja su objedinjena u cjelinu radi optimizacije troškova: 

- Vodoopskrbni sustav Benkovac - Lišane Otrovičke, 5. faza (obuhvaća izgradnju magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i to cca 7,5 km DN 300 od spoja na postojeći vodoopskrbni cjevovod pa sve do naselja Vukšić, te dalje kroz naselja Vukšić i Prović).

- Vodovodna mreža naselja Vukšić (obuhvaća 5,8 km mjesne vodoopskrbne mreže naselja Vukšić od spoja s magistralnim cjevovodom).

- Vodovodna mreža naselja Prović (obuhvaća 2,7 km mjesne vodoopskrbne mreže naselja Prović vezane na magistralni cjevovod).

Ugovorena vrijednost radova je 19.966.066,50 kuna bez PDV-a. Sredstva za izgradnju osiguralo je javno poduzeće Hrvatske vode, a ostatak Grad Benkovac. Nositelj projekta Vodovod i odvodnja Benkovac i izvođač radova Vodoinstalacija d.o.o Zadar potpisali su novi ugovor za 2021 godinu.

- Od početka svog mandata uložio sam puno truda da ovim vrijednim ljudima konačno počne izgradnja vodovoda. Dijelim radost s mještanima Vukšića i Provića koji su konačno dočekali vodovodizaciju za njihova mjesta. Uskoro se očekuje vodovodizacija za mjesto Bulić i Lepure, najavio je Tomislav Bulić, gradonačelnik Grada Benkovca.

Mještani Vukšića i Provića nakon 26 godina toliko željnog iščekivanja dočekali da izgradnja vodovoda za njihova mjesta ide u punom zamahu. Izgradnja vodovoda za oko 800 stanovnika naselja Vukšić i Prović od životne je važnosti, te predstavlja snažan poticaj za povratak mladih obitelji, malog poduzetništva, seoskog turizma i posebno poljoprivrede.

- Radovi će se odvijati sukladno sklopljenim ugovorima po okvirnom sporazumu s odabranim Izvođačem radova, a isti će se sklapati prema osiguranim sredstvima. U izgradnji ovog vodovoda prednost je što će se odmah paralelno raditi magistralni cjevovod i mjesna vodovodna mreža, nadodala je Božena Ljutić, direktorica Vodovoda i odvodnje Benkovac.