Na konferenciji o novim smjerovima gospodarstva na Jadranskom moru koja se održava on line i u hotelu Kolovare, vidjela sam još aktualnog župana Longina. Podsjetilo me to  kako je županijska skupština raspuštena, pa sam očekivala sam već dobiti pisane odgovore na vijećnička pitanja sa zadnje županijske skupštine jer usmeno župan tada nije znao  kako uopće ima  problema oko mora i kaveza u Zadarskoj županiji, oglasila se bivša županijska vijećnica Marjana Botić.

"Na primjeru vidljivih onečišćenja mora i obale oko otoka Rave, također u kanalu između Pašmana, Ugljana, Iža i Dugog otoka dala sam prijedlog da lokalna zajednica za početak rješavanja problema onečišćenja, dobije mogućnost samostalnog uzorkovanja mora, primjerice preko otočnih mjesnih odbora, te slanja uzoraka u nezavisne laboratorije, za što bi troškove snosila Zadarska županija.

Sad je valjda nešto saznao, pa bi bio važan odgovor na pitanje u vezi prevelikog pritiska na more, koje se zbog dugogodišnjih kumulativnih učinaka kaveznog uzgoja ribe, turizma i pomorskog prometa nalazi sad već u velikoj opasnosti od onečišćenja, odumiranja ribljeg fonda, odnosno uništenja biološke raznolikosti mora, o kojoj uvelike ovisimo gospodarski ali i na svaki drugi način.

Mene to što kao župan ništa ne zna nije iznenadilo, ali vjerujem kako je njegove poznanike, možda prijatelje, svakako stranačke kolege sa otoka Rave. Posebno ih je trebalo iznenaditi potpuno županovo neznanje, budući je informacija o zagađivanju oko Rave nešto o čemu se javno priča i održavaju inicijacijski sastanci već neko vrijeme.

Nadam se stoga kako je samo -priznat neznalica Longin danas prikupio bar neka saznanja o tom problemu, jer smo ga mogli ugledati na konferenciji InnovaMare - Inerreg projekata za gospodarsku tranziciju i stvaranje inovacijskog ekosustava za Jadransku Hrvatsku, gdje je nakon pozdrava utvrdio kako su nam plavi rast i održivost na moru važan u Zadarskoj županiji!?

Sad me to baš iznenadilo pogotovo što o temi zagađenja mora od gospodarskih djelatnosti u Zadarskoj županiji, sam župan nije imao nikakvih saznanja prije dvadesetak dana, a programa Plavo zelene tranzicije na službenim stranicama Zadarske županije - uopće nema!?

Kroz posljednjih osam godina štoviše, o ekološkim pitanjima redovno imamo potpuno oprečne stavove, a kao čelnik Županije, Longin je redovno pokazivao izrazito nerazumijevanje za potrebu gospodarske tranzicije u zeleno-plavu, kružnu ekonomiju koja prvenstveno štiti resurse, zastupa široku uključivost lokalnog stanovništva, a ne bogaćenje samo rijetkih pojedinaca, objavila je među ostalim, Marjana Botićkoja se kao vijećnica sustavno bavi problematikom mora.