U Velikoj vijećnici Doma Zadarske županije juučer i danas održano je polaganje prisege imenovanih sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Zadru. Polaganje prisege održano je nakon što je Županijska skupština Zadarske županije na svojoj 23. sjednici donijela rješenja o imenovanju 25 sudaca porotnika i 12 sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Zadru.

Sukladno Zakonu o sudovima imenovani suci porotnici položiti su prisegu pred predsjednicom Županijske skupštine Zadarske županije Nevenkom Marinović, uz nazočnost predsjednika Županijskog suda u Zadru Željka Đerđa.

Prije samog čina polaganja prisege novoimenovanim sucima porotnicima obratio se predsjednik Županijskog suda u Zadru zahvaljujući im što su bili spremni prijaviti se za obnašanje ove odgovorne i časne dužnosti te ih je pozvao na suradnju i predanost obnašanju porotničke dužnosti kako bi doprinijeli kvalitetnom i učinkovitom radu Županijskog suda u Zadru.

Imenovani suci porotnici Županijskog suda u Zadru koji su položili prisegu dana 12. travnja 2021. godine su: Denis Pavlović, Željka Pintarić, Edita Lončar, Željko Markulin, Ivica Klinac, Boris Hrabrov, Vukosava Rončević, Valentina Vlakić, Marina Hromin, Marjan Nikolov, Katarina Vidović, Mejra Makaš, Ivanka Marčev, Barbara Vrhar, Siniša Pećanac, Sandra Sršen, Ena Bačić, Milena Milić, Eduard Franin, Nino Mrkić, Sanja Dobrović, Vesna Berković, Marijana Marjanović, Nada Krizmanić i Karmela Čirjak.

Imenovani suci porotnici za mladež Županijskog suda u Zadru koji su položili prisegu dana 13. travnja 2021. godine su: Zoran Veselinović, Larisa Marun, Ana Bajlo, Darko Frakin, Đurđica Bottazzo, Štefan Štivičić, Renee Grdović, Katarina Madjerić, Ivana Slavica, Jasminka Adžić Sikirić, Josipa Friganović i Zvonko Lazanja.