Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i predsjednica inicijative "Zastupnici u borbi protiv raka" Renata Sabljar Dračevac uputila je otvoreno pismo ministru financija Zdravku Mariću u vezi nestašice lijekova u hrvatskom zdravstvu, što je posljedica velikog duga prema veledrogijama. 

Pismo objavljujemo u cijelosti:

Poštovani ministre financija!

Dva onkološka pacijenta su jučer su ostala bez lijekova zbog Vašeg šestogodišnjeg odnosa prema hrvatskom zdravstvu.

Ministre, imamo dugogodišnji problem koji Vi konstantno gurate pod tepih. Sami tražite da se plate računi, poznat nam je vaš stav prema ovršenima, nehuman i bešćutan, ali kada je u pitanju plaćanje računa lijekova koje su naši građani davno potrošili, tada je stav sasvim drugačiji.

Ustavom nam je zagarantirano pravo na liječenje. Dozvolite nam da se liječimo. Račune morate platiti.

Nemilosrdno dižete trošarine koje bi trebale biti transferirane prema zdravstvu, ali one završavaju tko zna gdje.

Kada ste nam 2019. godine najavljivali nove trošarine na bezalkoholna pića i to po udjelu šećera u njima, tvrdili ste da to radite zbog pozitivnog djelovanja na zdravlje djece. Pozivali ste se na zdravstvo kad ste revidirali trošarine na cigarete i alkoholna pića. 

Podignuli ste trošarine, a sredstva ste usmjerili tko zna gdje.

Samo za trošarine na duhanske proizvode građani su u 2019.godini u državni proračun uplatili preko 5 milijardi kuna. Prema čl. 72. i 82. ZOZO 32% tog iznosa mora biti transferiran u zdravstvo.

Koliki je točan iznos tih sredstava? Koliko je uplaćeno zdravstvu? Gdje je nestala razlika? Maliciozno puštate da se raspadne posljednje obilježje Ustavom garantirane socijalne države. Hvalili ste se suficitom u 2019. godine, a niste plaćali svoje obaveze prema zdravstvu, kao i prijašnjih godina. I tako već godinama.

Do danas mi niste odgovorili na zastupničko pitanje (19.11. 2020. godine) vezano uz trošarine pa Vam još jednom molim za odgovor.

Renata Sabljar-Dračevac
Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku