Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave za uređenje podloge sportskog igrališta u Mjesnom odboru Diklo. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a je 110.000 kuna.

Igralište na Zgonu, pokraj restorana Taverna, uređeno je prije dvadestak godina, ali se od tada u njega malo ulagalo. Sada bi se trebalo obnoviti košarkaško igralište i to na način da se na njega postavi rupičasti pod od kopolimer-polipropilena, poznat s igrališta na Ravnicama. Podloga mora biti vodootporna, otporna na UV zračenje s potrebnim atestom. Dimenzije terena su 31x16 metara.

U cijenu su uključeni prijevoz, doprema te svi radovi koji su potrebni za kompletno dovršenje montažnog poda. Krajnji rok za dostavu ponude je 6. travnja, a završetak radova nakon uvođenja u posao određen je u roku od 40 dana.