Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije odbio je ponudu komunalne tvrtke Obala i parkovi u vlasništvu Općine Preko za prijevoz pacijenata morem u hitnim medicinskim slučajevima. Kako smo ranije pisali, na natječaj procijenjene vrijednosti od 728.000 kuna bez PDV-a došla je samo ponuda ovog društva, koje godinama obavlja ovaj posao i jedini ima opremu i osoblje potrebne za obavljanje posla. Međutim, Prečani su ponudili da će posao u razdoblju od dvije godine moći obaviti samo za 1,68 milijuna kuna, kolika je realna vrijednost posla. Razliku je do sada financirala Općina Preko iz svog proračuna.

- Budući da cijena po ponudi ima veća odstupanja od procijenjene vrijednosti predmeta nabave i osigurane vrijednosti te da Naručitelj nema dovoljno osiguranih sredstava, ponuda se odbija. Cijena ponude u postupku nabave male vrijednosti je veća od pragova za nabavu velike vrijednosti te je obveza naručitelja poništiti postupak, stoji u odluci o odbijanju ponude.

Zavod za hitnu medicinu će ponoviti postupak nabave a do izbora koncesionara posao će se obavljati po dosadašnjim uvjetima.