U sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, programa koji se uz pomoć sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) u sklopu provedbe dijela A aktivnosti( izrada projektne dokumentacije) uspješno je proveden projekt „Uređenje karinske plaže i pripadajuće infrastrukture".

Ovo je jedan od 12 projekata koje je u sklopu Intervencijskog plana Grada Benkovca u procesu izrade projektne dokumentacije proveo Grad Benkovac kao Nositelj projekta.

Jedno poglavlje knjige IP-a se zatvara, a kreće u izgradnju kojom će se stvoriti preduvjeti za fizičku, gospodarsku i socijalnu regeneraciju Karina Donjeg, mjesta koje Benkovcu daje predznak grada na moru. Jedan problem koji je godinama stvarao poteškoće stanovnicima i posjetiteljima kroz daljnju realizaciju doprinijet će boljoj kvaliteti života stanovništva, prilici za razvoj turizma i poduzetništva za gospodarski rast i razvoj cijelog područja Grada Benkovca.

Projekt koji je za cilj imao izradu seta projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za izgradnju ceste u Karinu donjem i pripadajuće infrastrukture uspješno je priveden kraju.

Ishođena je građevinska dozvola za infrastrukturnu komponentu projekta čija je realizacija u pripremi. Projektom je 2018.godine izrađena geodetska podloga za izradu urbanističkog plana uređenja, te je isti izrađen i usvojen 2019 godine.

Projektno- tehnička dokumentacija je izrađena 05.10.2020. godine, a izrada je obuhvaćala uslugu izrade idejnog i glavnog projekta za cestu i pripadajuću komunalnu infrastrukturu u Karinu donjem, koju je uredno izvršila Zajednica ponuditelja: GIS plan d.o.o. Split, Konačni element d.o.o. Split i VOLT-ING d.o.o. Split.

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova ugovorom o bespovratnim sredstvima iznosila 500.000,00 kuna od čega su bespovratna sredstva 425.000,00 kuna osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt je u 85% iznosu financirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj.