Strategije razvoja Zadar u vrijeme predizborne kampanje za lokalne izbore, po svemu sudeći su davna prošlost. HDZ-ova vlast u Zadru svojedobno je angažirala ekonomista Branimira Lokina koji je vidio Zadar, prvo kao metropoli Mediterana, a potom IT industrije.

Nakon toga je Gradskom vijeću predstavljena strategija za razdoblje 2013-2020. godine. Napravljena je u agenciji ZADRA NOVA. Teško da se itko sjeća o čemu su tada govorili Marica Babić i Šime Erlić. Svakako to je bio dokument kojeg je Grada Zadar imao u ladici, spreman da bude baza za novu strategiju koja je u međuvremenu dobila svoje određenje u razvoju urbanog područja. I bila je podloga za ITU mehanizam, financijsku liniju od 30-tak milijuna eura koliko je Grada Zadar povukao.

Tada već pročelnik Šime Erlić, danas je državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU. Erlić sa svojim resorom u u Ministarstvu, sudjelovali su u uradničkom poduhvatu izrade Nacionalne strategije koje je nedavno usvojene u Saboru. I na Facebook stranici zadarskog HDZ-a pohvalili su se s tim dokumentom. - On je upravo to, jer nema provedbenu ulogu. Ali će se na Nacionalnu  razvojnu strategiju RH svi pozivati idućih 10 godina, pojasnio je državni tajnik Erlić.

Dogovor za izradu strategije Zadarske županije

Tako i Zadarska županija koja će do kraja godine donijeti svoju strategiju. Ali više se neće raditi posebna strategija za Grada Zadar.
Razvoj Zadra bit će definiran novim operativnim programom za ITU mehanizam kojim će se polovicom ove godine odrediti u što će se i kako ulagati u zadarsko urbano područje.

Do tada će se trošiti milijuni iz EU fondova koji su odobreni za razdoblje do 2020. godine. A tek počinju projekti finacirani iz tog ITU mehanizma na uređenju kompleksa sv. Nikole, sveučilišnih odjela u u tehničkoj, te Tuđmanove ulice.