Nakon postupka pregleda i ocjene ponude, Grad Zadar donio je odluku o odabiru zagrebačke tvrtke Astreja Plus, koja će za 551.817 kuna nabaviti i ugraditi namještaj i opremu vrtića u Centru Mocire.

Oni su bili jedini ponuđači na ponovljenom javnom natječaju za dvije od ukupno osam grupa opremanja centra. Za drugu grupu, inventar i aparate za školu, ponovno nije bilo interesa, pa je natječaj poništen.

Konačno useljenje u Centar Mocire planira se na proljeće.