Idućeg tjedna, Medicinska škola Ante Kuzmanića planira objaviti prvi natječaj za voditelja EU projekta uređenja nove škole koja će biti centar kompetetnosti. U obnovljenu staru i nadograđenu novu građevinu,  Medicinska škola  planira se preseliti za dvije godine.

Radi se o  zgradi u kojoj je nekad bio đački dom, a posljednje hotel Čazmatransa na Relji, koji će biti preuređena i proširena arhitektonskim projektom Ive Letilović i Igora Pedišića. Bit će to prvo novo zdanje srednje škole u Zadru nakon trakavice zvane " TŠC", koja se gradila 14 godina.

- Građevinska dozvola je ishođena, potvrdila nam je v.d. ravnateljica Anita Basioli, napominjući kako im je današnji prostor škole u zgradi nekadašnje vojarna već odavno nedostatan za njihove projekte i potrebe.

Za projekt „MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva" odobren je bespovratni iznos od 43.232.316,51 kuna, podsjećaju u objavi iz Medicinske škole kojeg potpisuje  Petra Dominis Žura.

Zadarska županije ustupila je Medicinskoj školi pravo građenja na Relji, gdje će dobiti moderni i multifunkcionalni objekt škole.

U ostvaranje projektnih aktivnosti izravno će bit će uključeno 57 djelatnica i djelatnika škole i partnera. Projekt predviđa 30 osnovnih aktivnosti od kojih brojne imaju još više dodatnih podaktivnosti u sebi što u konačnici rezultira sa 140 planiranih stavki troška. Sve to kako bi u konačnici preko 700 učenica i učenika imalo izravnu dobit od ovog projekta, tj. kako bi iz škole izišli kao kompetentni za rad u zanimanju za koje su se obrazovali, poručili su iz Medicinske škole Ante Kuzmanića koja je odavno okrenuta prema novim standardima koje podižu uz pomoć EU projekata.

Nije to mali posao. Kroz projekt kojim će se osigurati infrastrukturni uvjeti odrađena većina „papirnatog dijela posla", započelo se s izradom digitalnih obrazovnih sadržaja iz devet predmeta, zaposlena i koordinatorica projektnih aktivnosti. I ono što je najvažniji zadatak preseljenja u budući, suvremeni prostor - započelo se s izradom novih standarda zanimanja i pokretanjem rada Savjetovališta za mlade, navodi se, među ostalim, u objavi Medicinske škole.

Vizualizacija buduće škole prema projektnom rješenju Letilović - Pedišić

U svemu tome imaju i nemali broj partnera: uz osnivača Zadarsku županiju, uz zadarsku školu su Medicinska škola u Rijeci, Strukovna škola Gospić, Medicinski fakultet - Sveučilište u Splitu, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Zadar, Hrvatska gospodarska komora, Obrtnička komora Zadarske županije, Profil Klett d.o.o., Fizio vita d.o.o., Poliklinika Akropolis d.o.o, Dental Zadar d.o.o., Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara Zadar i Hrvatska komora medicinskih sestara. Najveću pomoć u pripremi i provedbi projekta imaju od županijske agnecije
ZADRA NOVA.