Zajednica udruga HVIDR-a Zadarske županije u sklopu projekta "Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji" provela je aktivnosti psihosocijalne podrške braniteljima i članovima njihovih obitelji s područja Zadarske županije u obliku psiholoških radionica i edukativnih predavanja. Projekt je financiran od strane Ministarstva hrvatskih branitelja. Aktivnosti su provedene u skladu sa preporukama i mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

U razdoblju od rujna do prosinca prošle godine održano je 14 radionica u Zadru u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice te završna radionica u Domu kulture u Obrovcu.

Cilj navedenih aktivnosti bio je jačanje psihosocijalne podrške i socijalne uključenosti branitelja i članova njihovih obitelji, poboljšanje općeg psihofizičkog stanja te jačanje osobnih kapaciteta i razvijanje socijalnih vještina. Trenutna situacija uzrokovana pandemijom Covid-19 predstavlja dodatan izvor stresa, kako za cjelokupnu populaciju, tako i za branitelje i članove njihovih obitelji, te se ukazala potreba za dodatnom psihosocijalnom pomoći i jačanjem mreže socijalne podrške. 

Sudionici su na radionicama kroz interaktivni pristup i u povjerljivoj i podržavajućoj atmosferi iznosili vlastite probleme i poteškoće s kojima se susreću u svakodnevnom životu. Ovakvim tipom psihoedukativnih aktivnosti provedenih kroz grupni rad i usmjereno vođenje sudionici su dobili stručne informacije o nastanku i održavanju poteškoća mentalnog zdravlja i očuvanju istoga, osobito u vrijeme pandemije Covid-19, strategijama suočavanja sa stresom uključujući borbu protiv predrasuda i diskriminacije koju branitelji vide kao jedan od glavnih problema s kojim se susreću, usvajanje tehnika asertivne komunikacije i konstruktivnog rješavanja sukoba, te emocionalno osnaživanje, jačanje osobnih kapaciteta i psihološke otpornosti. 

Dugoročni utjecaj programa psihološke pomoći i podrške braniteljima očituje se u ublažavanju simptoma i psiholoških posljedica, svladavanju poteškoća prilagodbe i usvajanju vještina koje će im pomoći u regulaciji vlastitih negativnih emocija i poteškoća u svakodnevnom funkcioniranju. Stečeni osjećaj subjektivne dobrobiti, zadovoljstva životom i kontrole nad vlastitim poteškoćama te integracija u širu društvenu zajednicu pozitivno se odražava na kvalitetu života branitelja, a time i na članove njihovih obitelji. Obitelj i skladni obiteljski odnosi najvažniji su zaštitni faktor u nošenju s teškoćama. 

Po završetku projekta sudionici su pozitivno evaluirali aktivnosti u kojima su sudjelovali. Usvojili su znanja i vještine koje mogu primjenjivati u svakodnevnim odnosima u užoj i široj društvenoj zajednici te su istaknuli potrebu za provedbom ovakvih aktivnosti i u budućnosti.