Obzirom na obrađene podatke iz Ankete o procjeni potreba osoba s invaliditetom, studentice Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu izradile su prikladnu brošuru "Ideje za unapređenje položaja osoba s invaliditetom u Gradu Zadru".

Ivona Bosiljevac, Zrinka Gugić, Sara Marguč, Sara Markus, Lucija Mikelin i Marta Raguž priručnik su izdale s ciljem skretanja pažnje na područja ranjivosti koja predstavljaju probleme osobama s invaliditetom. 

Odgovor o tome kako unaprijediti razinu sudjelovanja osoba s invaliditetom u zajednici potražite na linku.