Šest ponuda je pristiglo na natječaj Grada Zadra za rekonstrukciju Ulice Franje Tuđmana i to većinom od domaćih građevinara.

Na procijenjenu vrijednost posla od 16 milijuna kuna, građevinari su dali ponude u rasponu od 17.9 do 20.1 milijuna kuna, naravno sve bez PDV-a. Na natječaj su se javile Ceste Zadarske županije, Colas Hrvatska, Sarađen, Lavčević Zadar, Strabag te zajednica ponuditelja Diklo gradnja i Cestogradnja iz Zelengrada. Oni su dali posljednju ponudu i najnižu, na iznos od 17.997.266, dok je Strabag licitirao za ovaj posao s 20.1 milijun kuna.

Ako parafraziramo naslov Pirendellove drame Šest lica traži autora, tako bi i utrka šest građevinskih firmi za veliki posao na Tuđmanovoj ulici, mogla biti dramatična.