Početkom rujna je otvorena građevinska knjiga koja će pratiti uređenje ribarske luke u Gaženici. Investitor je Lučka uprava Zadar (LUZ), a izvođač zajednica ponuditelja s Kali gradnjom koja je posao od 14 mjeseci ugovorila za 22 milijuna kuna.

Što se napravilo u prva tri mjeseca, izvijestili su slikom i riječju iz Lučke uprave Zadar.

Projekt rekonstrukcije i dogradnje postojeće ribarske luke Gaženica odvija se prema planu, tvrde iz LUZ-a.

Do kraja studenog postavljeni su u moru piloti. Na starom dijelu obale završen cijeli iskop do projektirane visine, te iskop rova za instalacije vode i struje. Položene instalacije su zatrpane posteljicom i odgovarajućim materijalom.

Izrada nosivog sloja tampona debljine 50 cm na dijelu površine. U dijelu prostora za manipulativni i servisni prostor, prometnice, zelene površine napravio se strojni široki iskop  te je nasipavanjem  napravljena  priprema za betoniranje.

Među ostalim zahvatima, na gradilište je dopremljena armatura za AB ploče kolničke konstrukcije i dio armature je i ugrađen.