Upravni sud u Splitu poništio je ponovljenu odluku Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, koji je biogradskog gradonačelnika Ivana Kneza još 2016. godine kaznio s 15 tisuća kuna novčane kazne zbog zapošljavanja svog bratića Marina Birkića za pravnog zastupnika Grada Biograda.

Ne sporeći iskustvo i kvalifikaciju odvjetnika Birkića, Povjerenstvo je u ponovljenom postupku 2017. godine ostalo pri svom stajalištu da je takvo postupanje opravdano moglo narušiti povjerenje građana, te da je Knez o tome trebao prije izvijestiti javnost ili Gradsko vijeće.

Knez se žalio na takvu odluku ističući kako bratić ne ulazi u krug članova obitelji definiran Zakonom o sprječavanju sukoba interesa. U taj krug ulaze "bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik". Splitski sud u studenom je ponovno stao na njegovu stranu, objašnjavajući kako je Povjerenstvo moralo odabrati drugu osnovu, a ne krvno srodstvo, kako bi dokazalo interesnu povezanost dvojice.

Knez te 2014. godine nije povrijedio niti Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti jer je njime propisano kako je za nabavu odvjetničkih usluga dovoljno uputiti poziv samo jednom subjektu, što je u ovom slučaju bio njegov bratić.