Vodoopskrba je područje na kojemu je Zadarska županija posljednjih godina napravila ogroman iskorak kako bi se njezini žiteljima osiguralo najosnovnije uvjete za život. Najveći dio posla na pripremama projekata napravile su same jedinice lokalne samouprave. Mislilo se i na manje razvijene krajeve kako bi se zadržalo stanovnike, osiguravajući im vodu kao osnovni preduvjet.

- Ništa se ne događa preko noći i svaki projekt koji se radi na području županije zahtjeva temeljitu pripremu, a za to je potrebno izvjesno vrijeme na koje nažalost ne možemo utjecati. Europska unija nam je dala određene mogućnosti, ali je isto tako propisala i vrlo stroga pravila kojih se moramo pridržavati ukoliko želimo iskoristiti financijska sredstva za dobrobit svih naših stanovnika, kaže pročelnik UO za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj Daniel Segarić u svom odgovoru na pitanje županijskog vijećnika postavljeno na posljednjoj sjednici Županijske skupštine.

U idućem programskom razdoblju Europske unije financirat će se izgradnja odvodnje i vodovoda, tako da se na vrijeme, u suradnji s JLS-ima, krenulo s pripremom projekta Aglomeracije Karinskog i Novigradskog mora, Podvelebitskog kanala i zapadnog dijela zadarskog zaleđa te su realni izgledi da ga se privede kraju. Samo ime projekta dovoljno govori koliku će površinu on pokrivati i sasvim sigurno će to biti najzahtjevnija i najskuplja Aglomeracija u našoj županiji. Prvi korak je Izrada studijske dokumentacije za izgradnju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Karinskog i Novigradskog mora.

Kroz realizaciju studijske dokumentacije saznat će se detalji u kojem smjeru treba ići, a ujedno dobiti i jasnije procjene koliko će u budućnosti koštati. Predstavnici 12 općina i dva grada Zadarske županije potpisali su u Benkovcu sporazum o sufinanciranju izrade studije izvodljivosti za izgradnju aglomeracije Karinskog i Novigradskog mora. To su gradovi Benkovac i Obrovac te općine Poličnik, Posedarje, Ražanac, Novigrad, Zemunik Donji, Stankovci, Starigrad, Škabrnja, Polača, Jasenice, Galovac i Lišane Ostrovičke. Ukupna vrijednost studije je 3,7 milijuna kuna, financiraju je Hrvatske vode s 85%, a 15% zajednički jedinice lokalne samouprave, potpisnice sporazuma. To je povijesni projekt za Zadarsku županiju i još jedan dokaz da su nam vodoopskrba i odvodnja prioriteti.

Na području Zadarske županije već imamo potpisane dvije aglomeracije, Nin - Privlaka - Vrsi i Zadar - Petrčane koje su vrijedne oko milijardu kuna a pred potpisom su još dvije, Biogradska rivijera i Preko - Kali, a nadamo se i što skorijem potpisu Aglomeracije Bibinje -Sukošan.

Kao rezultat suradnje sa JLS-ima na području Zadarske županije, nedavno su u Zadru predstavnici jedinica lokalnih samouprava i komunalnih društava potpisali ugovore s Hrvatskim vodama za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje ukupne vrijednosti 146,5 milijuna kuna. Ugovore su potpisali Grad Zadar (Izgradnja oborinske odvodnje naselja Bokanjac u Zadru), Komunalac d.o.o. Biograd (Izgradnja vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje naselja Sveti Filip i Jakov, Izgradnja kanalizacijskog sustava Biogradske rivijere - Sv. Filip i Jakov), Vodovod Povljana d.o.o. (Izgradnja odvodnog cjevovoda iz VS Smokvina do naselja Dubrovnik), Vodovod d.o.o. Zadar (Izgradnja vodoopskrbe na području podvelebitskog pravca), Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac (Vodoopskrbni sustav Benkovca), Zemunik odvodnja d.o.o. (Izgradnja kanalizacijskog sustava - Podsustav Centar) i Odvodnja Bibinje - Sukošan d.o.o. (Izgradnja sustava javne odvodnje). Ovim potpisom ugovora će se nastaviti realizacija postojećih projekata vodoopskrbe i odvodnje na području naše županije.

Podvelebitski pravac je planirani podsustav regionalnog vodoopskrbnog sustava zadarskog zaleđa koji se proteže kroz primorje podno Velebita u kojem je smještena Općina Starigrad u Zadarskoj županiji. Izgradnjom ovog podsustava stvorit će se uvjeti za poboljšanje vodoopskrbe naselja Starigrad, ali i omogućiti vodoopskrba naselja Tribanj na području općine Starigrad. Riječ je o naseljima u kojima dosada nije uspostavljena javna vodoopskrba.

Načelnik općine Starigrad, Krste Ramić je potpisao Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije te Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina kojima će se omogućiti projektiranje i izgradnja objekata vodoopskrbnog sustava podvelebitskog pravca. To su Projektiranje rekonstrukcije magistralnog cjevovoda od Maslenice do Starigrada, Projektiranje glavnog cjevovoda od zaseoka Kojići u Starigradu do Mandaline (granica Zadarske županije) te VS Šibuljina, HS Šibuljina, HS Kruščica i HS Čavići-Milovac s dovodnim cjevovodima i tlačnim mrežama te vodovodne mreže naselja Tribanj (područja Kojići, Grabovača-Milovac-Čavići-Lađin porat, Šilježetarica, Kozjača, Šibuljina, Kopovine, Kruščica, Običaj, Lisarica i Mandalina), Izgradnja vodospreme Starigrad s dovodnim i povratnim cjevovodom, Izgradnja hidrostanice Kruškovac i tlačnog cjevovoda te Izgradnja produžetka magistralnog cjevovoda „Podvelebitski pravac" do zaseoka Kojići u naselju Starigrad.

- Neki projekti nisu mogli čekati financiranje iz Europske unije. To je znak da naša županija napreduje, da se konstantno priprema projektna dokumentacija i da smo spremni da ostvarimo zadane ciljeve, ističe Segarić.

Vodoopskrba otoka je jedna posebna priča. Koncepcija vodoopskrbe zadarskog otočja predviđa vodoopskrbu svih otoka sa kopna i to iz Zadra postojećim i planiranim podmorskim cjevovodima. Nažalost, projektna dokumentacija po kojoj je izveden vodoopskrbni sustav otoka rješavala je samo parcijalne interese, tako da nije vodila računa o potrebi iskorištavanja glavnih cjevovoda za transport vode na druge otoke. Na taj način nije osiguran dovoljan potencijal za vodoopskrbu i ostalog otočja.

Dugoočekivana izgradnja vodoopskrbnog sustava za zadarske otoke ušla je u novu fazu. Naime, krenulo se s izradom projektno-tehničke dokumentacije kako bi se u narednom programskom razdoblju EU 2021. - 2027. projekt mogao pripremiti za apliciranje putem europskih fondova. To je dogovoreno na nedavno održanom sastanku u Vladi na kojem je nazočan bio i župan Zadarske županije Božidar Longin. Projekt će obuhvatiti izgradnju vodovodne mreže za cjelokupan drugi prsten zadarskih otoka, uključujući Dugi otok i Zverinac u Općini Sali, Sestrunj i Rivanj u Općini Preko te sve ostale otoke koji administrativno pripadaju Gradu Zadru.

- Ovo je samo nastavak zacrtanog plana da sva naselja u našoj županiji imaju pitku vodu. Na ovom projektu se radi već duže vrijeme u suradnji s Hrvatskim vodama i vjereni smo u skoroj realizaciji ovog projekta. Naši otoci su naš biser, a vjerujem da ne treba posebno isticati kako će izgradnja vodovoda doprinijeti kvaliteti života svih stanovnika i njihovom ostanku na otoku, ali i dodatnom razvoju turizma. Procijenjena vrijednost projekta cjelokupne izgradnje vodovodne mreže na otočnom prostoru iznosi cca 500 milijuna kuna. Sve to ide u smjeru onoga da sva naša mjesta moraju dobiti vodu i imati riješenu odvodnju. To je veliki zadatak koji je pred svima nama i vjerujem da ćemo to zajedničkim snagama ostvariti, uvjeren je Segarić.