Na Generalnoj skupštini FEAP-a (Federation of European Aquaculture Producers; Europska federacija proizvođača u akvakulturi), predsjednik Grupacije akvakulture HGK Udruženja ribarstva HGK Goran Markulin imenovan je potpredsjednikom FEAP-a, priopćili su iz Hrvatske gospodarske komore.

Markulin je poznat i kao direktor Cromarisa d.d. tvrtke koja 86% prihoda ostvaruje od prodaje na inozemnim tržištima i koja spada u vodeće tvrtke u svijetu po proizvodnji brancina i orade. Šesta je po veličini u svijetu po proizvodnji brancina, orade i mediteranskih vrsta ribe i najbrže rastuća u sektoru u posljednjih deset godina kad je riječ o proizvodnji mediteranskih vrsta ribe.

Za predsjednicu FEAP-a izabrana je Lara Barazi iz Grčke, a na istoj sjednici Markulin je imenovan i predsjednikom Komisije za mediteransku akvakulturu.