Polaznici obuke za razvoj vođa Središta za razvoj vođa "Marko Babić" i djelatnici Središta za razvoj vođa "Marko Babić" danas s početkom u 5 sati započeli su dvodnevnu hodnju od Udbine do Knina u trajanju od 36 sati.

Hodnja pripadnika Hrvatske vojske predstavlja vrhunac njihove zahtjevne šestotjedne obuke koja je započela 28. rujna, a na trasi dugoj 88 kilometara, 58 polaznika Središta za razvoj vođa "Marko Babić" proći se područje Ličko-senjske, Zadarske i Šibensko-kninske županije.