Za nešto više od tri tjedna, 9. kolovoza 2020. godine, trgovačkom društvu Borik d.d. istječe koncesija za gospodarsko korištenje uređene plaže „Borik" s mogućnošću ograđivanja i naplate ulaska. Kako bi spriječila mogućnost da se domaći kupači u kolovozu izmiješaju s gostima Borika, Zadarska županija na sljedećoj sjednici u četvrtak donijet će odluku o produljenju roka trajanja koncesije do 31. 12. ove godine.

Županijska skupština Zadarske županije donijela je Odluku o dodjeli koncesije na pomorskom dobru 30. srpnja 2010. trgovačkom društvu Borik d.d., Zadar u svrhu gospodarskog korištenja uređene plaže „Borik" s mogućnošću ograđivanja i naplate ulaska. Na temelju navedene Odluke o dodjeli koncesije, sklopljen je Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru na rok od 10 godina od dana zaključenja Ugovora; nakon toga je prošle godine izmijenjena ukupna površina dana u koncesiju, koja je povećana sa 48.240 m2 na 55.072 m2.

Planom davanja koncesija na pomorskom dobu za 2020. godinu planirano je provođenje novog postupka davanja koncesije za gospodarenje plažom. Odjel je započeo s pripremnim radnjama za davanje koncesije, međutim zbog krize izazvane epidemijom COVID-19 izvjesno je kako postupak neće moći biti okončan do kraja roka koncesije, pa je pročelnik Krešimir Laštro predložio donošenje odluke o produljenju roka trajanja koncesije do zaključno sa 31.12.2020. godine.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru na sjednici održanoj dana 6. srpnja dalo je pozitivno mišljenje na prijedlog odluke o produljenju roka trajanja koncesije, te vladajućoj većini u Županijskoj skupštini samo preostaje da ovu odluku i usvoje.