Ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina uputio je liječnicima Doma Zdravlja i liječnicima u primarnoj zdravstvenoj skrbi dopis o novim uvjetima pružanja liječničkih usluga te mogućnosti naručivanja na preglede u specijalističko-konziiijarnoj djelatnosti.

Od dana 4. svibnja 2020. u specijalističko-konziiijamoj djelatnosti radi se u smanjenom opsegu (do 30 %), sukladno epidemiološkim mjerama i standardima. U pojedinim ambulantama (traumatološka, urološka, onkološka, radiološka) organiziran je rad u popodnevnoj smjeni, a postupno će se organizirati rad i u ostalim ambulantama.

S obzirom da se liste čekanja revidiraju, pacijenti se pozivaju na pregled sukladno evaluiranim listama i to telefonskim putem, e-mailom ili SMS-om. Prijem pacijenata u specijalističkim ambulantama u Poliklinici Opće bolnice Zadar odvija se prema unaprijed utvrđenom rasporedu.

- Djelatnici na ulazu (predviđena su dva ulaza) uz uzimanje kraće epidemiološke anamneze mjere tjelesnu temperaturu. Pacijenti su i putem naše stranice obaviješteni da sa sobom ponesu zaštitnu masku, a ukoliko na dan pregleda imaju temperaturu preko 37,2 i respiratorne smetnje da na pregled ne dolaze. Pacijentima se dozvoljava ulaz u Polikliniku uz pratnju maksimalno jedne osobe i to 10 minuta prije predviđenog termina pregleda, kaže Čulina.

Dopisom Ministarstva zdravstva naloženo je da se za konzultacije mogu koristiti uputnice A5 i to za pacijente koji boluju od kroničnih bolesti, te pacijente koji su klinički stabilni s dobrim terapijskim odgovorom i kojima po procjeni izabranog doktora nakon pregleda nije potreban pregled specijalista.

- Korištenjem navedenih uputnica, konzultacije bi se vršile bez fizičkog dolaska pacijenta u bolnicu, a radi daljnjeg praćenja, nastavka ili možebitne korekcije terapije kao i dogovora o sljedećem pregledu. Dužnost je izabranog doktora dostaviti liječniku specijalistu relevantnu medicinsku dokumentaciju i rezultate dijagnostičke obrade. U suradnji s firmom Ericsson Nikola Tesla izgradili smo sustav e-uputnica i e-nalaza (A5 uputnice). Sustav je u fazi implementacije i testiranja, te očekujemo da će biti aktivan tijekom idućeg tjedna, kaže Čulina.

Što se tiče rada Odjela za laboratorijsku dijagnostiku na snazi ostaju i dalje mjere kojima se ograničilo vađenje krvi za pacijente, osim u slučaju hitnih pacijenata, djece, trudnica i onkoloških bolesnika. Liječnicima i pacijentima dostupni su telefonski brojevi i mail adrese na kojoj mogu dobiti pravodobne informacije.


Popis telefonskih brojeva i e-mail adresa službi/odjela

SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
Hitna ginekološka ambulanta i PKZ: 505 150 (radi dnevnu smjenu svaki dan), noću ne rade
Odjel neonatologije: 505 212
Odjel rodilišta: 505 470
Odjel rađaonice: 505 190
Odjel patologije trudnoće: 505 478
Odjel ginekologije: 505 340
Glavna sestra Službe: 505 363
mail: [email protected]

ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANTMATOI OGIJU I INTENZIVNU MEDICINU
Liječnik: 505-360
Sestra: 505-334

ODJEL ZA NEUROLOGIJU
[email protected] - za informacije o stanju pacijenta koji su hospitalizirani
[email protected] - za upite vezano uz Dnevnu bolnicu neurologije
ambulanta.neur[email protected] za naručivanje pacijenata na pretrage, A5 konzultacije
[email protected] - za konzultacije s dr. Stipe Škara, A5 konzultacije
[email protected] - za konzultacije s dr. Katarina Čolak, A5 konzultacije
[email protected] - za konzultacije s dr. Ante Tolić, A5 konzultacije
[email protected] - za konzultacije s dr. Ivan Miletić, A5 konzultacije

ODJEL ZA KLINIČKU RADIOLOGIJU tel 505-380, 505-052 ,
elektronička pošta: [email protected]

SLUŽBA ZA INTERNE BOLESTI
Odjel koronarne jedinice 505-122
Odjel za kardiologiju 505-292
Odjel za nefrologiju 505-402
Peritonejska dijaliza 505-366
Odjel za gastroenterologiju 505-448
Odjel intenzivne intenističke skrbi 505-322
Odjel za hematologiju 505-312
Odjel za endokrinologiju 505-302
Odjel za pulmologiju 505-139
Odjel za hemodijalizu 505-121
Fax Odjela za hemodijalizu 023 / 505 423
DB Odjela za gastroenterologiju 505-533

Poliklinika Službe za interne bolesti
email: [email protected]
Pult Poliklinike Službe za interne bolesti 505-218, 505-900
Kardiološka ambulanta - med. sestra 505-462
Nefrološka ambulanta - med. sestra 505-153
Opća intemistička ambulanta - med. sestra 505-916
Imunološko reumatološka ambulanta - med. sestra 505-916
Farmakološka ambulanta - med. sestra 505-916
Gastroenterološka ambulanta - med. sestra 505-170
Endokrinološka ambulanta - med. sestra 505-372
Hematološka ambulanta - med. sestra 505-187
DB Odjela za hematologiju 505-315
Pulmološka ambulanta - med. sestra 505-344
DB Odjela za pulmologiju 505-309
Laboratorij za funkcionalni ispitivanje pluća 505-536
Dermatološka ambulanta - med. sestra 505-262
Estetska ambulanta - med. sestra

ODJEL ZA UROLOGIJU
Naručivanje pacijenata 505-183
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ODJEL ZA OFTALMOLOGIJU I OPTOMETRIJU
Odjel - 023 505-210
Oftalmološke ambulante 023 505-138 505-284
i email adresa: [email protected]

ODJEL ZA PATOLOGIJU
prim.Nataša Lisica Šikić dr.med.- rukovoditelj Odjela - 505-479
prim.Ana Krvavica Tomčuk dr.med.,- 505-429
Paula Mijolović, bacc.med.lab.diagn.- glavna prvostupnica Odjela- 505-467
Kancelarija 505-365

ODJEL ZA CITOLOGIJU
dr.med. Nataša Dujella- 505-242 Citološki laboratorij 505-301
Soba citoskrinera 505-347
Službeni mail Odjela je: [email protected]

ODJEL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU
[email protected]
023/505-417 091/477-2950

ODJEL ZA PEDIJATRIJU
023 505 225 - pult -naručivanje pacijenata
023 505 224 dječja neurološka ambulanta
023 505 436 dječja pulmološka ambulanta
023 505 335 dječja kardiološka ambulanta
023 505 403 dječja gastroenterološka ambulanta
023 505 403 dječja nefrološka ambulanta
023 505 223 dječja psihološka ambulanta
023 505 266 logopedska ambulanta
e mail: pedijatrija:[email protected]

ODJEL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
Telefon za informacije: 505-787
e mail: [email protected], [email protected]

ODJEL ZA PSIHIJATRIJU
Za hospitalizirane bolesnike 023/505-250 od 13-14h
Za ostale bolesnike 023/505-203 od 11-12h,
Email: [email protected]

ODJEL ZA ONKOLOGIJU I NUKLEARNU MEDICINU
upis onkologija 023 505 - 393
upis nuklearna medicina 023 313-043

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ODJEL ZA INFEKTOLOGIJU
informacije o bolesnicima: 023/505-390,023/505-211
mail adresa na koju se mogu dobiti informacije: [email protected]

ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU IREUMATOLOGIJU
Informacije o prvim pregledima: 505-030 Dogovor i termini fizikalne terapije: 505-031
Mail: [email protected]

ODJEL ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
tel.: 505-371, 505-248 (u redovno radno vrijeme od 7 do 15h)
mail: [email protected]

OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM
e-mail: [email protected] tel: 505- 161, 505 -326