Grad Zadar u partnerstvu s Prirodoslovnom-grafičkom školom Zadar, Udrugom za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti "Cinaz" i Udrugom apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji "Porat" privodi kraju projekt "VR LABoratorij za mlade" kojemu je cilj poticanje socijalne uključenosti mladih kroz unaprjeđenje kapaciteta partnera za pružanje usluga potpore mladima te jačanje kompetencija mladih za konkurentniji nastup na tržištu rada i proaktivno sudjelovanje u kreiranju politika za mlade.

Projekt je odobren u sklopu poziva "Podrška programima usmjerenim mladima" te je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., u ukupnoj vrijednosti od 692.833,11 HRK. 

Ciljane skupine projekta su mladi u dobi od 15 do 29 godina koji nisu u sustavu obrazovanja, zapošljavanja ili osposobljavanja (NEET) te se nalaze u povećanom riziku od socijalne isključenosti ili u procesu resocijalizacije, mladi u dobi od 15 do 29 godina u sustavu obrazovanja i zapošljavanja te stručnjaci koji rade s mladima.

U okviru navedenog projekta održalo se niz radionica poput radionice "Kreativno pisanje i novi mediji", a kojoj je osnovni cilj bio svladavanje sadržaja novinarskog umijeća, upoznavanje s teorijom i praksom novinarskog rada u pisanim i elektroničkim medijima. Edukacija "Soft skills - Razvoj osobnih vještina" dio je ciklusa edukacija na temu Razvoja osobnih i poslovnih vještina kojom se željelo potaknuti razvoj osobnih vještina koje mladima mogu omogućiti prednost nad konkurencijom pri selekciji za posao.

Od studenog 2018. do siječnja 2019. proveden je ciklus edukacija/radionica za usvajanje znanja potrebnih za izradu projekata mobilnosti za stručna usavršavanja osoba koja rade s mladima i stručnu praksu mladih u zemljama EU. Osim stjecanja znanja za pripremu i prijavu projekta ERASMUS+, rezultat provedene edukacije je pripremljen projektni prijedlog pod nazivom GameINg. Innovative Gamers prijavljen je na Poziv 2019 (Call 2019 Round 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals KA102 - VET learner and staff mobility) koji je i odobren te je već i započela njegova provedba.

Kroz travanj i svibanj održane su edukacije kreiranja sadržaja Virtualne stvarnosti za potrebe poduzetništva i nastavnog procesa gdje se polaznike upoznalo s Virtualnom stvarnošću (virtual reality - VR) kao računalno generiranim okruženjem. Edukacijom su se polaznici upoznali s tehnologijom VR-a, te opremom za produkciju VR-a, naučili kako osmisliti sadržaj, snimiti video i foto materijal koji su kasnije obradili i pripremili za medijsku reprodukciju.

Kroz niz provedenih edukacija mladi su saznali kako samostalno pokrenuti start-up i crowdfunding kampanju, kako razviti poslovne ideje i prodati kreirane proizvode, koliki utjecaj ima kvalitetan marketing na društvenim mrežama, što je virtualna stvarnost i kako kreirati sadržaj VR-a 360. Okupljeni u timove dobili su zadatak kreirati projekt kojem je osnova VR medijski sadržaj, a u svrhu turističke promidžbe grada Zadra. Stečena znanja i ideje prezentirali su na VR Challenge Day-u koji se održao 17. lipnja 2019., u sklopu festivala KvART 2019. Nakon prezentacije poduzetničkih ideja, a s ciljem poticanja mladih na poduzetništvo, održana je panel rasprava na temu - poduzetništvo, nove tehnologije i turizam.

S ciljem podizanja svijesti o rizicima i problemima mladih organizirana je višednevna radionica Forum kazališta. Polaznici radionice izveli su i javno uprizorenje uvježbanih prizora. Forum kazalište kao proces sastoji se od niza dramskih igara i vježbi, dijaloga i tehnika kroz koje grupa na radionici razvija povjerenje, komunikaciju i kontrolu pokreta.

Također, u sklopu projekta, u Prirodoslovno-grafičkoj školi Zadar održan je okrugli stol „Pokreni se!". Bila je to prilika da učenici iznesu svoje probleme, stavove, želje i potrebe, saznaju koje im se mogućnosti pružaju u zajednici, gdje mogu provoditi slobodno vrijeme, što je volontiranje i kako se mogu uključiti te na koji način mogu aktivno sudjelovati u donošenju odluka od značaja za mlade te kreiranju različitih strategija i politika koje ih se tiču. Srednjoškolci su se upoznali s ulogom Savjeta mladih koji, kao savjetodavno tijelo Grada Zadra, predstavlja njihovu svojevrsnu poveznicu s Gradom Zadrom i kojem mogu iznijeti svoje probleme, mišljenja i prijedloge kako bi Savjet mogao što bolje zastupati njihove interese.

Dio je to drugog elementa projekta koji se odnosio na aktivnosti usmjerene na jačanje društvene participacije mladih kroz kontinuirani dijalog i poticanje mladih na aktivno uključivanje u kreiranju politika i strategija koje se tiču mladih. S istim ciljem organizirana je i javna tribina Pokreni se! koja će se održati u petak 8. studenog 2019. u Kneževoj palači, s početkom u 10,00 sati u sklopu Završne konferencije projekta VR LABoratorij za mlade.