Prva faza provedbe projekta PRIZEFISH zaključena je sastankom hrvatskih i talijanskih projektnih partnera, koji je održan u Splitu 16. do 18. rujna 2019. Na sastanku je prezentirano trenutno stanje u provedbi ključnih aktivnosti projekta te je dogovoreno praćenje i provedba aktivnosti tijekom sljedećeg razdoblja.

U prvoj fazi provedbe projekta provedeno je mapiranje te je napravljen pregled ribolovnih aktivnosti koji se tradicionalno izvode na hrvatskoj i na talijanskoj strani Jadrana. Na temelju dobivenih podataka ribarskih proizvođačkih organizacija koje su kao partneri uključeni u provedbu projekta na hrvatskoj strani - ribarska zadruga Omega 3 i ribarska zadruga Istra, a na talijanskoj strani - organizacija poroizvođača Bivalvija, te partnera Ministarstva poljoprivrede RH, Zadarska županija izradila je prvo Izvješće o postojećem stanju prerađivačke industrije ciljanih vrsta riba. 

U sljedećim fazama provedbe projekta provesti će se procjena razvojnih i prekogranična intenzivna obuka, trening programi koje će uključiti sudionike projekta, ribolovce, djelatnike u ribarstvu, poslovne organizacije, mala i srednja poduzeća, proizvođačke organizacije kako bi se upoznali s inovativnim tehnologijama i procesom certificiranja ribljih proizvoda.

Zadarska županija kao javno tijelo svoj će doprinos manifestirati u okviru širenja inovativnih znanja i ideja, edukacije dionika ribarskog sektora i koristi za buduće potrošače.

Ukupni proračun projekta iznosi 3,12 milijuna eura. Zadarska županija partner je na projektu s ukupnim proračunom od 349.430,00 eura a ostali partneri s hrvatske strane su; Institut za oceanografiju i ribarstvo (Split), Ribarska zadruga Omega 3 (Kali), Ribarska zadruga Istra (Poreč), Ministarstvo poljoprivrede RH, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko - dalmatinske županije (Split) te s talijanske strane Nacionalno istraživačko vijeće (Rim), ASSAM - Agencija za usluge poljoprivrednog sektora regije Marche (Osimo), CESTHA - istraživački centar za očuvanje staništa (Marina di Ravenna), Srednja škola Remo Brindisi (Lido degli Estensi, Comacchio), Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku - OGS (Sgonico), Organizacija proizvođača školjkaša Venecijanske lagune (Venecija), Regija Emilia Romagna (Bologna) te Alma Mater Studiorum - Sveučilište u Bologni.

Ideja projekta PRIZEFISH zasnovana je na prekograničnoj suradnji na jadranskom obalnom području i kreiranju zajedničke ribarstvene politike, teritorijalnim i društveno ekonomskim razvojnim promjenama u svrhu povećanja potencijala dugoročne gospodarske, ekološke i socijalne održivosti. Opći cilj projekta je potaknuti hrvatska i talijanska mala i srednja poduzeća, organizacije proizvođača u sektoru ribarstva na usvajanje novih metoda i primjenu inovativnih tehnologija u ribarstvu,koja će omogućiti stvaranje dodane vrijednosti ribljih proizvoda s eko-oznakom, radi postizanja konkurentnosti na tržištu Europske unije i izvan EU.

Kroz znanstvene/socio-ekonomske analize i uz inovative procese, uključivanje ribolovaca i ribolovnih djelatnika, malih i srednjih poduzeća te organizacije proizvođača i njihovo sudjelovanje na treninzima i radionicama te kroz razmjenu znanja i inovativnih tehnologija potaknuti će se usvajanje novih metoda ribolova koje će imati manji negativni učinak na ekološki sustav a sve s ciljem očuvanja ribljih zaliha u Jadranskom moru. Poseban naglasak stavljen je na certificiranje proizvoda kojim će se omogućiti malim i srednjim poduzećima da uđu u process certifikacije svojih proizvoda i plasiraju proizvode s ekološkom oznakom s ciljem povećanja konkurentnosti jadranske ribarske industrije. Kao temeljni alat će se izraditi smjernice za razumijevanje zahtjeva za postupak certifikaciranja.