Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je poziv za projekt Revitalizacija brownfield lokacija Urbanog područja Zadar. Svrha Poziva je obnova područja, zemljišta, nekretnine ili građevine koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene, a mogu bili zagađene ili onečišćene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar područja Urbanog područja Zadar, koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomske isplative investicije.

Ukupna bespovratna sredstava iznose 29.022.877,64 kn, s time da je minimalni iznos potpore 1 milijun, a maksimalni 26 milijuna kuna. Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela, Jedinice lokalne samouprave, Ustanove.

Prihvatljive aktivnosti uključuju dekontaminaciju tla, uklanjanje građevine ili njezina dijela, rekonstrukciju građevine, zamjensku gradnju i novu gradnju, odnosno izvedbu građevinskih i drugih radova na brownfield lokaciji u skladu s prostornim planovima i sl.