ZADAR- Županijski zavod za prostorno planiranje izrađivač je najnovijih izmjena Županijskog prostornog plana. Odluka o početku tog procesa, donesena je u ožujku ove godine na skupštini Zadarske županije.
Obzirom da se mora raditi Strateška procjena utjecaja na okoliš, resorni pročelnik Olivio Meštrović, izrazio je uvjerenje kako bi se izmjene Plan mogao donijeti početkom 2020. godine.

Iz Županije su uputili jedinicama lokalne samouprave poziv da se izjasne o svojim prijedlozima. Stiglo ih je 30-ak. Među njima nema Grada Zadra koji radi na izmjenama svog Prostornog plana koje nikako da ugledaju svijetlo dana.

Izmjena županijskog plana, po svemu sudeći, vodit će se ponajviše na području  davno planiranog nerealnog broja od 163 zone ugostiteljsko-turističke namjene. One su ucrtane na ukupnoj površini od 2 049 hektara. Međutim, za većinu nije donesen urbanistički plan uređenja, niti je do njih izgrađena osnovna infrastruktura, a niti ima interesa investitora.

Jedina mogućnost planiranja takvih zona izvan naselja jest planiranje novih zona kao i djelomično ili potpuno ukidanje planiranih, odnosno njihova proširenja. i ukidanje postojećeg plana. U Županiji su za to dobili najviše zahtjeva.: Općine Preko (zahtjev za proširenjem turističke zone Kobiljak (T3)), RB Ulaganja d.o.o., (zahtjev za planiranjem autokampa na području Općine Povljana), Benediktinki Sv. Marije (zahtjev za planiranjem turističkih zona u sklopu projekta Sv. Benedikt na području Grada Zadra), Sunčani otok d.o.o. (zahtjev za planiranjem turističke zone (T1, T2) na području Općine Preko), Vidučić Petra, (zahtjev za planiranjem turističke zone na području Općine Sali), Općine Sv. Filip i Jakov (zahtjev za ukidanjem turističke zone Dubravice (T2)), Luke Pošta (zahtjev za planiranjem autokampa na području Grada Obrovca), Općine Povljana (zahtjev za izmjenom vrste turističke zone Bas - uz turističko naselje (T2) planirati i autokamp (T3)), Općine Jasenice (izmjena vrste planirane turističke zone Splovine - uz turističko naselje (T2) planirati i autokamp (T3)), Denisa Štulića (zahtjev za uvrštenjem čestice u turističku zonu, Grad Nin), Grada Nina (zahtjev za redefiniranjem oblika i uvjeta izgradnje zona turističke namjene), Mjesnog odbora Silba (zahtjev za prenamjenu turističke zone Zaniski (T2) za druge namjene, Grada Paga (zahtjev za preraspodjelu ugostiteljsko-turističkih zona), Božidara Beline (zahtjev za uvrštenjem turističke zone Sveti Petar (T2 i T3) u Pagu, Grad Pag) te Općine Kolan (zahtjev za preraspodjelom ugostiteljsko-turističkih zona), čiju opravdanost je potrebno razmotriti u kontekstu prethodnih uvjeta.

Još uvijek ima prostora za dodatnr zahtjeva vezano za planiranje zona ugostiteljsko-turističke namjene, navodi se u Županiji.

Na adresu resornog odjela zaprimljena je inicijativa tvrtke Hidroenergetska postrojenja d.o.o., nevladine organizacije za zaštitu prirode WWF Adria i Grada Obrovca. Oni žele preispitati uvjete, lokacije i područja za planiranje energetskih građevina koje koriste hidroenergiju, u skladu sa strateškim dokumentima te zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela. Općina Sali nije zadovoljna i traži revidiranje lokacije helidroma na području naselja Sali.

Vijećnik Županijske skupštine (?), traži reviziju uvjeta za postavljanje baznih planiranje elektroničke komunikacijske infrastrukture planira se ostvarenje ciljeva zaštite ljudskog zdravlja u najvećoj mogućoj mjeri. Radi određenja lokacija stupova baznih stanica svojedobno se mijenjao ŽPP krajem 2009. godine.

Među konkretnim je zahtjev Grada Nina iz kojeg, među ostalim traže, ukidanje zračne luke na prostoru bivše vojarne Šepurine, zaštita vodotoka Miljašić jaruge, itd.). Grad Pag, pored prijedloga za preraspodjelu ugostiteljsko-turističkih zona, i prijedlog proširenja poslovne zone, planiranja prometnih građevina, traži relokacije zona marikulture i dr., Općine Kolan sadrži i prijedlog za preraspodjelom sportsko-rekreacijskih zona dok onaj tvrtke Kamen d.o.o. sadrži prijedlog za uvrštenje eksploatacijskog polja arhitektonsko-građevnog kamena Borišina u Općini Sali u Prostorni plan Zadarske županije. Sve su to "želje i pozdravi koje će rješavati urbanisti. A kakav će biti njihov prijedlog, znat će se u dogodine u javnoj raspravi.