Na Odjelu za kroatistiku Sveučilišta u Zadru pokrenut je novi studijski program - sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij Hrvatskoga jezika i književnosti. 

Od akademske godine 2019./2020., dakle već od sljedeće jeseni, s radom počinje novi studijski program sveučilišnog preddiplomskoga dvopredmetnog studija Hrvatskoga jezika i književnosti. Dvopredmetni kroatistički studij na Sveučilištu u Zadru obogaćuje široku lepezu mogućnosti biranja i upisivanja humanističkih studija. Na Sveučilištu u Zadru kroatistički studij kombinira se s filološkim studijima anglistike, germanistike, hispanistike, romanistike, rusistike, talijanistike, klasičnih jezika i lingvistike, dok se od nefiloloških studija u kombinaciji s kroatistikom mogu odabrati studiji povijesti, povijesti umjetnosti i filozofije.

Na ovaj način sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti obučavat će mlade stručnjake širokih kompetencija za globalno tržište rada i nove tržišne izazove u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.