Potpredsjednika gradskog vijeća grada Biograda na moru, Ante Fuzul, dipl. ing, oglasio se s priopćenjem za javnost kojeg prenosimo u cijelosti:

"Prošli tjedan vijećnici Gradskog vijeća grada Biograda na Moru dobili su poziv za 16. sjednicu koja bi se trebala održati dana 25. travnja 2019. godine. Predviđen je dnevni red od 19 točaka te je dostavljen radni materijal od 805 stranica.

Većina materijala se odnosi na procjene nekretnina koje se rade po jednom obrascu, no ono što privlači pažnju su dvije točke. Prva točka dnevnog reda je poništenje „Odluke o provođenju postupka za rješavanje prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru na kojima su fizičke ili pravne osobe izgradile stambene ili poslovne zgrade za koje je ishođeno pravomoćno rješenje o izvedenom stanju odnosno uporabna dozvola prema važećim propisima o gradnji". Na prethodnoj sjednici upozorili smo da je ta Odluka donesena još 30.6.2016. godine te smo zatražili objašnjenje zašto se ne provodi jer ista formalno pravno nije važeća zbog toga što nije objavljena u Službenom glasniku. Kroz dostavljene materijale smo doznali da se gradonačelnik ipak obratio Uredu državne uprave nakon što je Odluka donesena (nije jasno zašto to nije zatražio prije davanja prijedloga GV-u na donošenje) te je dobio uputu da uskladi Odluku s odredbom članak 176. stavkom 1. podstavkom 3. tada važećeg Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) prema kojem se navedena Odluka trebala donijeti, ali se u istoj trebalo promijeniti odredbu članka 3. predmetne odluke jer zakon ne spominje samo jednu česticu, već zemljište koje može biti sastavljeno od više čestica, te promijeniti odredbu od 5% tržišne cijene u po tržišnoj cijeni što Zakon nalaže u gore navedenom članku. Pri tome je još dana smjernica da se obriše članak 10. i odredbe članka 11. Odluke jer su suvišne nakon brisanja članka 10. Odluke. Ured državne uprave je, dostavljajući ovo obvezujuće mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja naložio u popratnom dopisu da po istom postupe i u roku 15 dana izvijeste o poduzetom. Poduzeto je tek nakon našeg upita, Odluka nije usklađena sa uputom koja je dostavljena, već se poništava skoro 3 godine nakon donošenja. Krasan primjer izvršavanja volje naroda koja je zagarantirana Ustavom RH koji u svom članku 1. stavcima 2. i 3. kaže: „U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana. Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem."

Neobjavljivanjem izglasane Odluke u Gradskom vijeću putem izabranih predstavnika naroda, ignoriranjem upute Ministarstva za usklađenjem sa Zakonom, te konačno poništenjem Odluke, zanemaruje se volja naroda, te poništava Odluka koju je trebalo samo uskladiti i ništa više, a ne poništiti. Ono što je najsmješnije u cijeloj situaciji je činjenica da su na sjednici, na kojoj se donijela sporna Odluka, bili samo tadašnji vijećnici HDZ-a koji su navedenu odluku donijeli jednoglasno. 

 Druga točka koja nam je interesantna za spomenuti je točka o razrješenju v.d. ravnateljice Gradske knjižnice, Jelke Sipina, dipl. knjižničarka, te postavljenje nove ravnateljice u idućoj točki dnevnog reda. A to nije Jelka Sipina. Na prethodnoj sjednici je na dnevnom redu bilo izvješće o radu Gradske knjižnice tijekom kojeg je sad već bivša ravnateljica upitala da li će se knjižnica preseliti u novi dio Pučkog otvorenog učilišta, te da li je istina da će se 1262 m2 multifunkcionalne dvorane predati na korištenje „fakultetu koji je gradonačelnik dovukao za one manje platežne moći" za 1 kn +PDV što je smiješni najam. Nakon kratke rasprave u kojoj je upozorena da to nije tema točke, te nakon podrške vijećnice Jeličić i primjedbe gradonačelnika da je glavno da je podržava oporba, nagađao sam koliko dugo će imenovana ostati na mjestu ravnateljice. Uslijedio je natječaj 20. ožujka 2019. godine, na isti se sadašnja ravnateljica nije prijavila. Da li je svoje pitanje, koje je sasvim na mjestu, platila pozicijom ravnateljice, ja sumnjam da je.