Na Poljoprivrednom dobru Sveučilišta u Zadru na Baštici danas započinje sadnja kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze.

Temeljem višegodišnje uspješne suradnje Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zadarske županije, na planu razvoja vinogradarstva i vinarstva u Županiji, došlo je do ugovaranja novog projekta o pružanju usluge podizanja kolekcije-banke gena autohtonih sorti vinove loze Zadarske županije. Istraživanja bi se temeljila na autohtonim sortama zadarskog područja (vinogradarskim podregijama Sjeverna Dalmacija i Dalmatinska zagora, sukladno službenoj legislativi), odnosno njihovom trajnom zbrinjavanju, izvijestili su iz Zadarske županije.

Glavni ciljevi projekta su sakupiti ukupnu regionalnu germplazmu vinove loze (sve autohtone sorte) na jednom mjestu, u jedinstvenom nasadu, tzv. „banci gena vinove loze Zadra i Ravnih Kotara", što osigurava uvjete njihova trajnog zbrinjavanja, osigurati uvjete za njihovu daljnju reprodukciju (matični nasad koji predstavlja repromaterijal za proizvodnju sadnica) te osigurati uvjete za njihovu gospodarsku evaluaciju (dovoljna količina grožđa za vinifikaciju), što će doprinijeti njihovoj revitalizaciji, odnosno prihvaćanju od proizvođača i potrošača.

Ukupno će se posaditi više od 30 sorata koje se smatraju izvornima u ovom području, ili su udomaćene u sjevernoj Dalmaciji, a dolaze iz drugih hrvatskih vinogorja. Projekt se radi u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, na čijoj se površini (pokušalište na Baštici) podiže predmetna kolekcija. Ista će poslužiti i kao poligon za zajednički rad nastavnika - znanstvenika i studenata, posebice s obzirom na pokretanje zajedničkog međusveučilišnog studija „Mediteranska poljoprivreda", koji bi trebao krenuti od akademske godine 2020/2021 u Zadru i Zagrebu.

Također, kolekcija bi trebala osigurati materijal za prijavu i provedbu nacionalnih i međunarodnih projekata, s obzirom na veliku pozornost koja se u Europi daje na zaštitu izvornih sorata poljoprivrednih vrsta. Osim toga, kolekcija može imati i edukativno-pokazni karakter, odnosno biti zanimljiva za turističke namjene, poglavito u pravcu razvoja izvorne eno-gastronomske ponude.

- Smatramo da će se na ovaj način zaokružiti zajednička nastojanja da se autohtone sorte ovog područja zaštite, te stvore mogućnosti za njihovu gospodarsku upotrebu. Također, omogućuje se kvalitetniji i stručni i znanstveni rad, što može kvalitetno doprinijeti razvoju ove značajne poljoprivredne grane, ističu u Županiji.