Sedam godina nakon što je popijen šampanjac u Rektoratu povodom prvog iznosa odobrenog iz  tadašenjeg EU fonda za Zapadni Balkan, danas se na Sveučilištu održava završna konferencija na kojoj će se podnijeti izvještaj.   Radi se o 800 tisuća EURA tzv. tehničke pomoći  koliko je Sveučilište u Zadru  dobilo za izradu projektne dokumentacije i studija za projekt  Sveučilišnog kampusa.

 Sveučilište u Zadru bio je korisnik ovog granta za pripremu prve faze izgradnje projekta Novi kampus - Centar novih tehnologija, edukacije i kulturnih resursa Sveučilišta u Zadru koji ima za cilj širenje Sveučilišta u Zadru u skladu sa strateškim i nacionalnim prioritetima, kako bi se omogućio njegov budući razvoj koji je trenutno otežan nedostatkom prostora i opreme, navodi se u službenoj objavi.

U okviru projekta izrađen je dio tehničke dokumentacije za projekt Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru koji će biti financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 (OPKK). U objektu će se osigurati 285 dodatnih ležajeva i 500 mjesta u novoj menzi s dodatnim kapacitetom od 2.415 obroka dnevno.
Grant tehničke pomoći u vrijednosti od 800.000 eura je financiran putem instrumenta financijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF) u okviru 6. natječaja za tehničku pomoć u pripremi infrastrukturnih projekata za financiranje kroz europske strukturne i investicijske fondove.