Grad Zadar pokrenuo je ponovljeni postupak jednostavne nabave za rekonstrukciju igrališta u Mjesnom odboru Brodarica. 

Prvi natječaj je poništen jer je utvrđeno kako cijena radova od 450 tisuća kuna (bez PDV-a) ne odgovara I. izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Zadra za 2018. godinu kojima je za ovaj zahvat u gradskom proračunu osigurano manje novca - 360 tisuća kuna (bez PDV-a). 

Prema projektu kojeg je izradio zadarski "Struktura - projekt", sadašnji položaj postojećeg rukometnog i košarkaškog igrališta neznatno će se promijeniti, ali će se zbog osiguravanja dovoljne udaljenosti igrališta od ogradnih zidova zapadni dio igrališta povećati u smjeru sjevera. Rekonstrukcijom je predviđeno i da se postojeća parkirališna mjesta sačuvaju te da se sa sjeverne strane izvede još njih osam od kojih će jedno biti invalidsko.

Radovi na obnove igrališta površine 1.703 m2 trajat će 45 dana. Krajnji rok za dostavu ponuda je 13. rujna do 11:00 sati, a kriterij za odabir je najniža cijena.