U pertak ujutro dva penjača, državljana Ujedinjenog Kraljevstva, zatražili su pomoć pri spuštanju s Anić Kuka, s takozvanog„Bračnog smjera". Kako se nakon noćenja u Bračnom smijeru na zapadnoj stijeni Anića kuka nisu mogli orijentirati, zatražili su pomoć spašavatelja.

Akcija traganja i spašavanja završila je oko 14:35 sati, a sudjelovala su četiri člana HGSS-a, Stanica Zadar i Ogulin. Penjači su sigurno spušteni u podnožje i nije im bila potrebna medicinska pomoć.