Lokalna akcijska grupa Mareta objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Prihvatljivi prijavitelj mora imati sjedište na području LAG-a Mareta (općine: Kali, Kukljica, Preko, Privlaka i Sali te gradova Nina i Zadra - naselja Brgulje, Ist, Kožino, Mali Iž, Molat, Olib, Petrčane, Premuda, Rava, Silba, Veli Iž i Zapuntel), te zadovoljiti ove uvjete: 

• da je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
• da je mikro ili malo poduzeće
• da je jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost (OPG, obrt, trgovačko društvo ili zadruga).

Aktivnosti koje će se sufinancirati su: kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih, zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih, ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade te operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Iznos javne potpore po projektu iznosi 111.292,50 kn, a stopa sufinanciranja je 100% (sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%).

Prijave projekata podnose se od 13. lipnja do 13. srpnja 2018. godine. Sve informacije i natječajna dokumentacija dostupna je na službenim web stranicama LAG-a Mareta www.lagmareta.hr.

LAG Mareta će idući tjedan organizirati info radionice kako bi se potencijalnim prijaviteljima pružilo što više informacija, a mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeno na web stranicama LAG-a Mareta.