Udruga Volim Vlašići u suradnji sa Javnom ustanovom Natura Jadera i Turističkom zajednicom Općine Povljana otvorila je izložbu fotografija močvarnih staništa u Zadarskoj županiji pod nazivom „Močvarna razglednica".

Izložba je o​rganizirana​ povodom obilježavanja Međunarodnog ​d​ana biološke raznolikosti kako bi se povećala svijest o važnosti bioraznolikosti i njezinom očuvanju, a Republika Hrvatska isti dan obilježava i Dan zaštite prirode. Ovom izložbom želi se prikazati dio ljepote sadržan u močvari - u njenoj raznolikosti vrsta i oku ugodnih krajolika.

S druge strane nalazi se još važniji cilj, a to je podsjetnik o potrebi očuvanja prirodnih vrijednosti u vlastitom okruženju i održavanja raznolikosti flore i faune naših močvarnih staništa.

Na otoku Pagu nalaze se dva močvarna staništa, Ornitološki rezervati Veliko i Malo Blato te Kolansko Blato.

Ornitološki rezervat Veliko i Malo blato nalazi se na južnom dijelu otoka Paga. Ovaj prostor od iznimne je biološke važnosti jer je stanište preko 168 vrsta ptica močvarica od kojih je 66 vrsta gnjezdarica. Ptice selice tijekom selidbe potraže tu kutak za odmor i hranu.

Ornitološki rezervat Kolansko blato je mediteranska močvara čija je karakteristika bočata voda i močvarna vegetacija. Neposredno okružje su obradiva polja i kameniti pašnjaci. Važna je zbog raznolike mediteranske flore i faune. Posebno je važna što se ptice porijeklom iz Hrvatske i drugih dijelova Europe tijekom proljetne i jesenske selidbe zaustavljaju u Kolanskom blatu radi hranjenja, odmora ili noćenja. Osim toga mnoge vrste ptica prezimljuju na ovom mjestu.

Izložbu su otvorili Ana Žunić iz udruge Volim Vlašići, Taida Garibović iz JU Natura Jadera i Neven Tičić iz TZ Općine Povljana te će biti otvorena do 31. svibnja 2018. u vremenu od 18 do 20 sati.​ ​Ulaz je slobodan.