ZADAR - Do 26.07. otvorena je javna rasprava na predložene izmjene Zakona o pružanju usluga u turizmu, vezane su poslovanje turističkih agencija, zaštitu potrošača, te pružanje usluga turističkih vodiča, gdje se glavne izmjene odnose na koncept stručnog ispita.
Prema onome što se dade iščitati iz predloženih zakonskih odredbi - uzaludan je bio trud domaćih turističkih vodiča koji su prosvjedovali i pregovarali s ministrom turizma Garijem Cappellijem, kada su shvatili da će im strani turistički vodiči uzeti dio posla. Rješenje je naizgled kompromisno:

Vezano uz pružanje usluga turističkih vodiča, predlaže se uvođenje promjena u koncept stručnog ispita. Naime, stručni ispit trenutno se polaže po županijama, a sastoji se od općeg i posebnog dijela. Ovim izmjenama predlaže se polaganje općeg dijela za cijelo područje Republike Hrvatske i posebnog dijela za zaštićene cjeline (lokalitete) po županijama, što će domaćim vodičima pružiti mnogo šire mogućnosti poslovanja. Isto tako, uređuje se pružanje usluga turističkog vodiča državljana druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije na privremenoj ili povremenoj osnovi, na način da isti može pružati usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima), čime se izjednačuje položaj navedenih turističkih vodiča s hrvatskim turističkim vodičima koji imaju položen samo opći dio stručnog ispita.

Nadalje, predlaže se davanje ovlaštenja ministru turizma da uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode pravilnikom propiše popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) koji bi bio uži od sada važećeg popisa turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, a koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično. Trenutno, zaštićene turističke cjeline su Pravilnikom o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) propisane vrlo široko, što djeluje ograničavajući na mogućnost pružanja usluga za one vodiče koji imaju položen samo opći dio ispita.