Zadarska županija je u 2016. godini ostvarila minus od 1,77 milijuna kuna, no zahvaljujući višku iz 2015. i prošla je godina završena u plusu i to od tri milijuna kuna.

- Ta će sredstva biti raspoređena najvećim dijelom za projekte Zadarske županije. Riječ je o svoti od 2,4 milijuna kuna. Pola milijuna kuna će se iskoristiti za projekt poslovne zgrade, a ostatak za aktivnosti zaštite i spašavanja, istaknula je resorna pročelnica Bibijana Baričević.

Župan Stipe Zrilić je zaključio kako Zadarska županija ispunjava sve svoje zakonske i ugovorne obveze.

- Imamo stabilno financijsko stanje. Nemamo obveza koje nisu pokrivene s realnim prihodima. Novcima raspolaženo zakonito, transparentno i racionalno. Kad će doće vrijeme da se sredstva decentriziraju na regionalnu razinu teško je reći. Čini se da neće skoro unatoč svim najavama koje se spominju, rekao je Zrilić.