ZADAR - U ravnateljstvu zadarske bolnice čekaju da im iz Ministarstva zdravstva daju suglasnost da mogu i dalje angažirati trojicu umirovljenih specijalista na ugovor o radu.

Radi se o umirovljenim specijalistima dr. Damiru Mišlovu, dr. Nikši Miliću i dr. Borisu Biliću koji su imali ugovore o radu na četiri sata dnevno. Iako se ne sumnja da će takva suglasnost biti potpisana zbog uvriježene prakse i kroničnog manjka specijalista, administracija nije tako ažurna.

Pacijenti koji su se ovih dana prijavili za neurološki pregled u zadarsku bolnicu, prema listi čekanja, imaju zakazan termin 1. lipnja.  Više je razloga tome, a jedan je svakako manjak specijalista. Upravo zbog toga je dr. Damir Mišlov, specijalist neurologije i nakon umirovljenja nastavio raditi na Odjelu neurologije. I odjel ginekologije je imao potrebu za umirovljenim dr. Nikšom Milićem dok se ne vrate specijalizanti, rekao nam je to krajem prošle godine dr. Branko Dukić, najavljujući kako će stoga od Ravnateljstva tražiti da mu se produži ugovor i na ovu godinu. O odjelu za radiologiju suvišno je i govoriti kada se pogledaju sve dijagnostičke pretrage  koje rade specijalisti i njihovi inženjeri. U tom timu dr. Bilić je jako važna karika.