ZADAR- Riječki odvjetnik Alein Khan danas je razriješen dužnosti stečajnog upravitelja Nauta Lamjane, dok je Ivica Matas iz Šibenika imenovan novim stečajnim upraviteljem.
Rješenje za razrješenje zbog neurednog obnašanja dužnosti donijela je sutkinja Trgovačkog suda Tina Grgas, a objavljeno je na e-oglasnoj.
Iz obrazloženja sutkinje očito je kako se potvrdila anonimna, a poslije prijava vjerovnika o lažnim putnim troškovima kojima je Khan sebi pribavio novčanu korist na štetu škvera u stečaju.
Zanimljiva je povijest stečajnih upravitelja u Nauti Lamjen. Khan je imenovan prije dvije i pol godine nakon što je njegov prethodnik Ivan Rude, šibenski odvjetnik također pao na „višku" obračunatih kilometara. Rudu su radnici zavoljeli i Khana nisu puštalu u škver. Khan ih je u međuvremenu „pročistio" i pridobio za sebe, ali sada i on mora otići, a u škver ponovno dolazi stečajni upravitelj iz Šibenika. Samo je prvi stečajni upravitelj iz Zadra Edvin Šimunov sam otišao, kada je uvidio „igre bez granica" u kojima je razrješena i stečajna sutkinja Ardena Bajlo koja je imenovala Khana.

Prenosimo utvrđene dokaze o nezakonitosti stečajnog upravitelja Khana bez zakonskih podloga i uporišta na koje se za svoje rješenje poziva sutkinja Grgas:

„Imajući u vidu sadržaj naprijed citiranih zakonskih odredbi, a posebice ovlaštenje i dužnost suda da kao tijelo stečajnog postupka po službenoj dužnosti nadzire rad stečajnog upravitelja,utvrđuje sve činjenice koje su važne za stečajni postupak, izvodi sve potrebne dokaze radi utvrđenja istih te u svako doba traži odgovarajuće obavijesti, ovaj sud je dana 24. studenog 2016. sačinio službenu bilješku povodom dolaska stečajnog upravitelja u sudnicu uređujuće sutkinje bez sudskog poziva te njegovih izjava nadležnoj sutkinji.

Tako iz službene bilješke suda od 24. studenog 2016. proizlazi da je sam stečajni upravitelj, između ostalog, u bitnom izjavio sutkinji da postoje određene nepravilnosti vezane za specifikaciju putnih naloga koje je dostavljao u spis u odnosu na razliku između stvarno prijeđene kilometraže vozila koje je koristio u službene svrhe i one naznačene u obračunima. Khan je izjavio da je navedene specifikacije putnih naloga po njegovom zahtjevu zapravo sačinio Dražen Špinderk, bivši direktor stečajnog dužnika koji prema saznanjima ovog suda nije zaposlenik stečajnog dužnika. Na poseban upit suda, da je kao stečajni upravitelj dužnika sam sebi isplatio troškove noćenja pobliže specificirane u zahtjevu za isplatu istih od 1. rujna 2016., iako za to nije imao odobrenje suda u obliku odgovarajuće sudske odluke smatrajući kako će ista naknadno uslijediti.

Uvidom u zahtjev stečajnog upravitelja za odobrenje isplate troškova noćenja podnesen Trgovačkom sud račun od 1. rujna 2016. I od 3. kolovoza 2016. izdan od trgovačkog društva Centrum Orbis d.o.o., Zadar te izvod iz knjige gostiju utvrđeno je da se odnosi na troškove za 54 noćenja ostvarena u razdoblju od 9. lipnja 2014. do 3. kolovoza 2016. u ukupnom iznosu od 34.020,00 kuna.
Trgovački sud nije nikada donio rješenje o određivanju naknade stečajnom upravitelju s osnove navedenih troškova noćenja, ustvrdila je sutkinja Grgas koja je imala zakonsku podlogu da utvrdi kako je stečajni upravitelj protivno zakonskoj odredbi, samovoljno isplatio troškove noćenja na račun Nauta Lamjane."
Dokazano neuredno obnašanje dužnost stečajnog upravitelja dalo je stečajnoj sutkinji pravo da po hitnom postupku razriješi Alena Khana.