Stečajni upravitelj Branko Morić dostavio je stečajnom sudu izvješće o gospodarskom stanju zadarske građevinske tvrtke Ploter d.o.o. u stečaju.

Podaci i ocjene navedeni u izvješću stečajnog upravitelja pokazuju da Ploter ne može nastaviti poslovanje, jer za to nema nikakvih kadrovskih, materijalnih, tehničkih, financijskih niti bilo kakvih realnih pretpostavki i uvjeta. 

Stečajni postupak otvoren je 6. svibnja ove godine zbog duga od 9,5 milijuna kuna. Ukupne obveze Plotera, po poslovnim knjigama na dan otvaranja stečaja, iznose 15.570.642,00 kuna.

Najveći dio tih obveza odnosi se na obveze prema bankama i to u iznosu od 5.560.967,00 kuna, te prema dobavljačima u iznosu od 7.420.265,00 kuna.

Nadalje, Ploter zaposlenicima nije isplatio plaće u iznosu od 1.664.811,00 kuna, dok obveze za doprinose i poreze iznose 469.563,00 kuna.

Tvrtka je na dan otvaranja stečaja imala pet zaposlenih radnika u administraciji knjigovodstvu kojima je svima dat otkaz ugovora o radu.

Prema prijedlogu Morića, skupština vjerovnika stečajnog dužnika trebala bi na ročištu zakazanom za 14. srpnja, donijeti odluku da se unovči cjelokupna imovina Plotera, tvrtke u vlasništvu Slavka Šimovića.