ZADAR- Nauta Lamjana sa stečajnim planom na snazi neće dobiti 130 milijuna kuna, koliko je u tužbi u ime stečajnog upravitelja Aleina Khana traženo od Države kao naknada za oduzeto zemljište koje je postalo pomorsko dobro. Na tom dobru Nauta Lamjana od 1999. godine ima koncesijski ugovor s Državom.


Sutkinja Trgovačkog suda Terezija Goreta odbila je tužbu, koju je podnijela  u ime vlanika tvrtke odvjetnica Dajana Bjedov. Nauta Lamjana ima pravo žalbe Visokom trgovačkom sudu u roku od osam dana, ali i obavezu plaćanja sudskih troškova u iznosu od 50 tisuća kuna.
Nije sporno da je tužitelj na utuženim česticama bio upisan kao vlasnik, da je tužitelj na dijelu nekretnina i dalje upisan kao vlasnik osim na nekretnini čest.zem. 12147 K.O. kali , da se radi o nekretninama koje predstavljaju pomorsko dobro, da tužitelj ima koncesiju za korištenje predmetnih nekretnina. Sporno je to ima li tužitelj zbog utvrđenih granica pomorskog dobra temeljem čl. 118 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama pravo na naknadu, navodi se u obrazloženju prvostupanjske presude sutkinje iz Šibenika.
Sutkinja Terezija Goreta u tom je obrazloženju ustvrdila kako su sporne nekretnine uz uvalu Vela Lamjana eksproprirane još 1976. godine i da je za to bivšim vlasnicima isplaćena naknada. Te su parcele dodijeljene na korištenje nekadašnjem Brodoremontu. Tužitelj nije ni pokušao dokazati da je ovdje riječ o nekretninama koje su bile procijenjene u kapital u postupku pretvorbe, što nije ni bitno, jer sve da su bile procijenjene, takva procjena ne bi imala stvarnopravne učinke na način da bi pravni sljednik društvenog poduzeća mogao stjecati pravo vlasništva na predmetnim nekretninama. Isto tako, tuženik je naveo da tužitelj nije pojasnio na koji način je ostvario upis prava vlasništva, no iz podataka povijesti zk upisa za zk. Ul. 1322 k.o. Kali vidljivo je da je pod Z-1201/02 provedeno brisanje društvenog vlasništva i do tad upisanog prava korištenja i upis prava vlasništva u korist WolfLamjana d.d. a kasnije unesena promjena tvrtke pod nazivom Nauta Lamjana d.d. Iz upisa je jasno razvidno da je isti dopušten na temelju isprava registarskog suda. Dakle, evidentno je u zemljišnoj knjizi samo izvršena konverzija prava korištenja u pravno vlasništva iako su takvi upisi bili nedopušteni s obzirom na odredbu članka 390. Tog Zakona.
Nauta Lamjana na dijelu čestica još uvijek je upisana kao vlasnik, da nije proveden postupak izvlaštenja u upravnom postupku, krunski jer dokaz zbog kojeg sutkinja Trgovačkog suda je ocijenila da u ovom parničnom postupku tužitelj nije ovlašten tražiti naknadu u iznosu od 130.000.000 kuna