ZADAR - Tvrtka Zadarski sport bila je donedavno trgovačko društvo, koje je likvidirao Mirko Jošić. Njega je Grad Zadar, kao i u slučaju Doma hrvatske mladeži, ovlastio da likvidira to gradsko poduzeće koje je postalo javna ustanova za upravljanje sportskim objektima (Mocire, Ravnice, Teniski klub, bazen Kolovare...). Bile su to porođajne muke pravne transformacije iz poduzeća u ustanovu na dvije sjednice Gradskog vijeća Zadra koje je na kraju jednoglasno podržalo novu ustanovu.

Na prošloj sjednici Gradskog vijeća donesen je Statut te gradske ustanove kojeg potpisuje predsjednik Upravnog vijeća Josip Vuković. Njega je uz Snježanu Jurinić, pomoćnicu pročelnika za sport te predsjednicu Sportske zajednice Grada Zadra imenovao Gradonačelnik Božidar Kalmeta.

Upravno vijeće, koje za trećeg člana mora imati iz redova zaposlenika, prema tom Statutu dužno je roku od 30 dana pripremiti natječaj za ravnatelja.

Dosadašnji direktor tvrtke Zadarski sport bio je Jurica Dilber. On je polovicom srpnja izbrisan iz sudskog registra kao ovlaštena osoba, obzirom da je Jošić proveo likvidaciju. Izvjesno je da će se Dilber javiti na natječaj za ravnatelja na mandat od četiri godine.

Imenovanje ravnatelja provodi Gradonačelnik Zadra, a njegova je obaveze davati izvještaje o radu te ustanove Gradskom vijeću. Za sve odluke  o prodaji, stjecanju ili opterećenju nekretnina iznad 40 tisuća kuna, te ostale imovine u vrijednosti iznad 10 tisuća kuna, prema Statutu, odlučuje Upravno vijeće.

Ustanova Zadarski sport dobit će iz Gradskog proračuna 1.5 milijuna kuna za 2016. godinu.