Ivo Josipović u ime stranke Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez i Radimir Čačić u ime Narodne stranke - REFORMISTI, potpisali su danas u Zagrebu koalicijski sporazum za predstojeće parlamentarne izbore.

Sporazum o osnivanju koalicije „Uspješna Hrvatska" predviđa zajednički nastup na izborima radi ostvarenja ambicioznog plana gospodarskog napretka i općih društvenih reformi.

Između ostalog, koalicija se obvezuje na udvostručenje investicija, podizanje zaposlenosti za 10%, povećanje prosječnih i najnižih mirovina za 10% te ulaganja u obrazovni sustav i mlade. Posebna pozornost posvetit će se reindustrijalizaciji, obrtništvu, poljoprivredi i turizmu. Koalicija će voditi politiku socijalnog partnerstva, afirmirati društveno odgovorno poslovanje i društvenu pravednost. Stranke koalicije smatraju da su regionalizacija, racionalizacija i reforma uprave i pravosuđa ključni za napredak gospodarstva i društva općenito.

„Programska rješenja postojećih gospodarskih problema u Hrvatskoj, a koja smo objavili u našim temeljnim dokumentima, pokazuju da razumijemo situaciju u kojoj se Hrvatska nalazi i da ćemo s punom odgovornošću i dalje nuditi najbolja rješenja i čvrsto se zalagati za provođenje neophodnih reformi kako bi Hrvatska napokon izašla iz krize. Niti sadašnja koalicija, niti prošla Vlada nisu imali hrabrosti to napraviti. Želimo okupiti sve ugledne pojedince i stranke koje djeluju u Hrvatskoj, a koji smatraju da je politika mjerljiva disciplina i da je neophodno provesti reforme", istaknuo je Radimir Čačić, predsjednik Narodne stranke - REFORMISTI.

Dr. Ivo Josipović, predsjednik stranke Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez je istaknuo: „Sedam gladnih godina mora ostati za nama. Naše stranke imaju i znanja i iskustva da Hrvatsku učine uspješnim društvom. Gospodarski uspjeh, standard građana, kvalitetno zdravstvo i obrazovanje, kulturna i sportska dostignuća idu ruku pod ruku. Znamo, ne može više po starom. Uspjeh ne dolazi sam po sebi. Kult rada, pravedno društvo i natjecanje u kojemu svi imaju jednake izglede temelj su uspjeha. Naša koalicija upravljat će državom odlučno i efikasno, drukčije no što su to činile dosadašnje vlade. I rezultat će biti drukčiji!"

Stranke su dogovorile potpuno ravnopravnu suradnju, a koaliciju su otvorili strankama centra i ljevice sa sličnim programskim ciljevima.

I. PROGRAMSKA OSNOVA KOALICIJE

Obje stranke zajednički nastup na izborima temelje na sljedećim postavkama:
- Hrvatskoj je nužan snažan gospodarski razvoj, s poticanjem domaćih i stranih investicija i otvaranje novih radnih mjesta. Stranke će svojom politikom poticati i razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta te poljoprivrede i turizma. Nove, kreativne industrije, uključivanje u digitalnu industrijsku i tehnološku revoluciju te poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, posebno u tim područjima gospodarstva, cilj su obiju stranaka. Reindustrijalizacija zemlje jedan je od važnih ciljeva koalicije.
- Jedino opći napredak i progres na svim područjima, od gospodarstva do znanosti, obrazovanja i kulture jamči blagostanje građana, ostvarenje društvene solidarnosti i odgovarajući osobni i društveni standard građana.
- Zalaganje za ljudska prava, ravnopravnost građana i vladavina prava temelj su zajedničke politike.
- Institucionalne reforme, posebno regionalizacija i decentralizacija, jačanje pravne države i reforma pravosuđa i uprave, racionalizacija i kontrola javnih troškova, te druge promjene koje javni sektor čine kvalitetnim servisom građana te gospodarskih i drugih subjekata, bit će zajednička politika stranaka. Depolitizirat će se i profesionalizirati upravljanje javnim i državnim tvrtkama.
- Stranke koalicije provodit će politiku socijalnog partnerstva, društveno odgovornog poslovanja i društvene pravde, uz nultu toleranciju prema korupciji.

II. NEPOSREDNI CILJEVI KOALICIJE U IDUĆEM MANDATU

Polazeći od navedenih programskih načela Koalicija se obvezuje

1. Povećati broj zaposlenih za 10%.
2. Ostvariti investicije u gospodarstvo veće za 30% u odnosu na razdoblje 2011-2015. Jamčit će se stabilnost poslovnih i poreznih uvjeta za investitore.
3. Podići strane direktne investicije najmanje dvostruko u usporedbi s razdobljem 2011-2015.
4. Konsolidirati javni dug i javne financije.
5. Učiniti da sudski sporovi do pravomoćnosti traju najviše dvije godine.
6. Regionalizacijom i decentralizacijom povećati efikasnost javne uprave.
7. Ukinuti ili izmijeniti sve propise koji neprimjereno otežavaju investicije, gradnju, rad obrta i trgovačkih društava, te osigurati stabilnost poreznog okvira za dugoročne investicije.
8. Prosječnu i najnižu mirovinu povećati za 10% i onemogućiti porezno penaliziranje umirovljenika povratnika.
9. Izmijeniti obrazovni sustav i uskladiti ga s tržištem rada tako da mlada generacija stekne znanja potrebna za uključivanje u rad, posebno u novo, digitalno gospodarstvo.