U četvrtak, 23. travnja 2015. godine, uoči XXIX. međunarodnoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (24. - 26. travnja), održat će se Drugi zadarski lingvistički forum u obliku cjelodnevne međunarodne radionice za doktorande i poslijedoktorande.

Drugo izdanje Zadarskog lingvističkog foruma održava se u organizaciji Odjela za lingvistiku Sveučilišta u Zadru u suradnji s Hrvatskim društvom za primijenjenu lingvistiku. Poseban naglasak radionice bit će na metodologiji istraživanja višejezičnosti i ovladavanja inim jezikom, na korpusnoj lingvistici i metodama akademskog pisanja, područjima koja su posebno zanimljiva mnogim doktorandima i poslijedoktorandima.

Ovogodišnji forum mladih znanstvenika, naime, tematski je vezan za HDPL-ov ovogodišnji skup, a nosi naslov "Metodologija istraživanja i pisanje znanstvenih radova u lingvistici", odnosno "Research methodology and scientific paper production in linguistics".

Tijekom prijepodneva sudionici radionice imat će priliku čuti predavanja triju pozvanih izlagača o metodama lingvističkih istraživanja i o akademskom pisanju u humanističkim znanostima. Prof. dr. sc. Kees de Bot s nizozemskoga Sveučilišta u Gröningenu govorit će na temu "The methodology of language attrition research", doc. dr. sc. Krešimir Šojat s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izlagat će pod naslovom "Processing Croatian Morphology - Derivational Lexicon, a prof. dr. sc.
Ida Raffaelli, također sa zagrebačkog Filozofskog fakulteta, održat će predavanje i radionicu o znanstvenoj komunikaciji "Scientific communication in the Humanities".

U poslijepodnevnim satima doktorandi i poslijedoktorandi na engleskome će jeziku izložiti rezultate svojih istraživanja s naglaskom na metodologiji koju su pritom primijenili. Održat će se 12 izlaganja s temama iz različitih područja jezikoslovlja: sintakse, semantike, pragmatike, sociolingvistike, višejezičnosti, korpusne lingvistike, terminologije i (multi)modalnosti, a mladi će znanstvenici tom prilikom dobiti komentare i savjete od iskusnih jezikoslovaca.

Detaljnije informacije o radionici mogu se saznati na mrežnim stranicama koje su dostupne na adresi http://zadarskilingvistickiforum.blogspot.com/.