Zadarska županija organizira međunarodnu konferenciju "Inovativnost, suradnja i novi europski programi u Jadransko - jonskoj regiji i mediteranskom prostoru".

Zadarska županija u sklopu provedbe projekta CITEK financiranog iz EU programa MED organizira međunarodnu konferenciju "Inovativnost, suradnja i novi europski programi u Jadransko - jonskoj regiji i mediteranskom prostoru". Konferencija će se održati u četvrtak, 8. svibnja u velikoj konferencijskoj dvorani IMPACT Centra u Zadru. 

Zadarska županija kao jedan od projektnih partnera sudjeluje u provedbi projekta "CITEK", punog naziva "Capitalization Initiative for the Innovation and Internationalization of the MED economic and knowledge system" (Kapitalizacijska inicijativa za inovaciju i internacionalizaciju MED ekonomskog sustava i sustava znanja), 1CAP-MED12-07, financiranog iz programa MED - European Territorial Cooperation 2007. - 2013. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.285.000,00 €, dok je Zadarskoj županiji alocirano 95.000,00 €. Projekt provodi devet partnera iz različitih zemalja, a to su: nositelj projekta Regija Marche - Italija, Istraživački park autonomnog Sveučilšta u Barceloni - Španjolska, poduzetnička kooperativa OXALIS SCOP SA - Francuska, Razvojna agencija Regije Alentejo - Portugal, Sveučilište u Mariboru - Slovenija, Nacionalna konfederacija obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva - Italija, zaklada za inovacije CECOT - Španjolska, Institut Pedro Nunes - Portugal te Zadarska županija - Hrvatska. 

Glavni cilj projekta je poticanje uspostave transnacionalnog i translokalnog mediteranskog sustava inovacija koji uključuje sve dionike tzv. trokuta inovacija (javni, poduzetnički i obrazovno-istraživački sektor), a sve to u svrhu širenja ideje na europskoj razini da bliska veza između internacionalizacije i inovacije predstavlja novu temeljnu značajku globalnih razvojnih procesa.

Prva međunarodna konferencija "Inovativnost, suradnja i novi europski programi u Jadransko-jonskoj regiji i mediteranskom prostoru" usmjerena je na razvoj dijaloga, suradnje, razmjene iskustava i primjera dobre prakse među dionicima na području institucionalnog, ekonomskog i društvenog razvoja na mediteranskom području te stvaranje povoljnih uvjeta za buduću suradnju među istima. 

Konferencija će obuhvaćati sljedeća tematska područja:

• Partnerski sporazum i Operativni programi u Republici Hrvatskoj

• Razvoj Strategije Europske unije za Jadransko-jonsku regiju

• Razvoj i implementacija strategija pametne specijalizacije

• Novi programi teritorijalne suradnje na mediteranskom i Jadransko-jonskom području


Na konferenciji će među ostalima sudjelovati:

• Hrvoje Marušić, pomoćnik ministrice vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

• Matija Derk, pomoćnik ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske

• Marija Rajaković, načelnica Sektora za programe i projekte Europske unije Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske

• Gabrijela Žalac, članica Nacionalnog odbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za razdoblje 2014.-2020,

• Marina Maurizzi, koordinator radne grupe Italija - EUSAIR Regije Marche

• Sergio Bozzi, direktor Razvojne agencije Regije Marche - Sviluppo Marche SVIM