Zamjenik župana Božidar Longin sudjelovao je od 25. do 28. rujna 2013. godine na 41. glavnoj skupštini i 40. obljetnici Konferencije perifernih pomorskih regija u Saint Malou u Bretagni (Francuska) u sklopu koje je održano niz sastanaka odbora podijeljenih prema zemljopisnom položaju regije.

Kao velika mreža CPMR olakšava razvoj projekata suradnje između svojih članica, pomaže početak projekata, njihov razvoj te ulaže u njih.
CPMR je središnje mjesto za izražavanje regionalnih interesa jer kao politički forum pomaže artikulirati zajedničke interese perifernih pomorskih regija na europskoj razini. Kao predstavnik regija CPMR lobira među nacionalnim vladama i europskim institucijama za stajališta svojih članova. Rade u interesu članica i pri pripremi EU zakona.
Zamjenik župana Božidar Longin predstavio je članstvu CPMR-a primorsku Hrvatsku i Zadarsku županiju s posebnim naglaskom na projekt luke Gaženica kao najveće putničke luke na istočnoj obali Jadrana, a što je izazvalo je veliki interes i odobravanje od strane vodstva CPMR-a. Zamjenik župana govorio je o infrastrukturi te posebno o marikulturi, proizvodnji i ulovu ribe, kao i o projektima koje je Zadarska županija kandidirala na natječaje iz fondova EU.
Neke od tema ove četvrodnevne konferencije bile su turizam kao prva grana koja donosi značajni kapital, projekti makroregija prema EU, povezivanje regija u makroregije, povećanje aktivnosti regija i poticaj pomorskog rasta. Tijekom konferencije održani su sastanci makroregionalnih udruženja i strukovnih grupa a odabran je i novi predsjednik CPMR-a francuski ministar obrane Yean-Yves le Drian.
Inače, zamjenik Longin imenovan je predsjednikom Komisije za ribarstvo Jadransko-jonsko euroregije te je nazočio i sastanku Jadransko-jonske operativne skupine na kojem se raspravljalo o izradi Jadransko-jonske strategije.