Ogranak Matice hrvatske u Zadru priređuje 16. po redu jezikoslovno-književni skup Domaća rič. Skup će se održati u petak 2. lipnja, kada je ujedno i svečano otvorenje u 9.30 sati. Nastavak je u subotu 3. lipnja, u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, na adresi Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2.

Kao i do sada, skup Domaća rič bit će podijeljen na dva dijela: znanstveni i književno-umjetnički. Znanstveni prilozi obrađuju hrvatske organske idiome, dok su književni prilozi dijalektalni na temelju organskih idioma.

Održavanjem jezikoslovno-književne manifestacije Domaća rič, Ogranak Matice hrvatske u Zadru ostvaruje jedan od najvažnijih projekata svog programa. Prvi skup Domaća rič održan je 1994. godine. Dakle, u novim uvjetima nastalim stvaranjem samostalne i nezavisne hrvatske države. Najprije se skup održavao svake godine, a zatim svake druge godine, što je zadržano do sada.

Ogranak Matice hrvatske u Zadru skup Domaća rič priređuje s ciljem oživljavanja i čuvanja domaćih govora, kao i poticanja stvaralaštva na tim govorima, kako oni ne bi i dalje nestajali te potpuno nestali.

Rezultati ovakvih nastojanja su i tiskani pripadajući zbornici radova sa skupova, te 17 rječnika mjesnih govora, koliko ih je objavljeno do sada u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Zadru.

Od 2013. godine skup ima međunarodni karakter.