U Zavodu za povijesne znanosti u Zadru u četvrtak će se održati komemoracija za dr. sc. Martinu Dubolnić Glavan, znanstvenu suradnicu koja je u studenom prošle godine preminula u 44. godini života, nakon kratke i teške bolesti.

Dubolnić Glavan rođena je 1979. godine u Zadru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2005. na Sveučilištu u Zadru i stekla zvanje diplomirani arheolog i profesor povijesti. Od listopada 2007. bila je zaposlena u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Zavodu za povijesne znanosti u Zadru na radnom mjestu znanstveni novak-asistent, a od 2015. na radnom mjestu poslijedoktoranda. Akademski stupanj doktorice znanosti stekla je 2015. godine obranivši doktorsku disertaciju "Civitas Aenona: primjer romanizacije liburnske općine".

Njezin profesionalni interes je arheologija krajolika u čijem okviru provodi studije kulturno-povijesne baštine sjeverne Dalmacije, prvenstveno na području zadarske regije, odnosno proučavanje naselja, naseljavanja i kulturnih utjecaja kroz povijesna razdoblja s posebnim naglaskom na prapovijesni i antički period. Radila je u svojstvu suradnika na brojnim arheološkim terenskim istraživanjima u Hrvatskoj i inozemstvu od čega je u svojstvu voditelja provela deset kampanja arheoloških istraživanja.

O životu i radu dr. sc. Martine Dubolnić Glavan na komemoraciji u četvrtak od 11 sati govorit će voditelj Zvoda u Zadru akademik Nenada Cambi, upravitelj Zavoda prof. dr. sc. Tado Oršolić, izv. prof. dr. sc. Dario Vujević i doc. dr. sc. Ana Jordan Knežević.