U ponedjeljak, 3. travnja u 12 sati održat će se predstavljanje XVI. sveska časopisa Archaeologia Adriatica.

Archaeologia Adriatica je časopis isključivo arheološkog karaktera koji se bavi različitim arheološkim temama baviti i pitanjima Jadrana i jadranskih limitrofnih područja. U ta su svakako uključeni oni krajevi koji tu u ranijim (arheološko-povijesnim) razdobljima tvorili kulturološku cjelinu. U časopisu će se objavljivati radovi od prehistorijskih i antičkih razdoblja do srednjeg i novog vijeka. Iznimno i oni problematikom kasnijih razdoblja, ali ako imaju ikakvu vezu s arheologijom.

Također će se tiskati radovi koji su posredno vezani uz arheologiju (etnologija i povijest) te radovi iz metodologije, muzeologije i zaštite spomenika kulture. Počevši s petim brojem časopisa, radovi se objavljuju dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku, uz mogućnost objave i na nekom drugom stranom jeziku u dogovoru s Uredništvom.

Predstavljanje će se održati kod Arheološke zbirke Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Časopis će predstaviti dr. sc. Mladen Pešić, znanstveni savjetnik (MCPA) i dr. sc. Šime Vrkić.