Na natječaj HNK Zadar za ravnateljsko mjesto pristigle su tri prijave otvorene na sjednici Kazališnog vijeća zadarskog kazališta.

Uz aktualnog dugogodišnjeg ravnatelja Renata Švorinića javila se poznata protukandidatkinja Maja Šimić dok je treći kandidat Nebojša Gunjević. Prijava tajnika u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji  bila je iznenađenje i za Kazališno vijeće. No, njihova odluka sigurno neće biti iznenađenje za Gradsko vijeće kojem se predlaže izabrani kandidat.

Kazališno vijeće na čijem je čelu godinama umirovljeni sveučilišni profesor Živko Nižić možda će i poništiti natječaj objavljen 28. prosinca 2022. .

U njemu piše zakonska odredba prema kojoj se „Natječaj raspisuje najkasnije godinu dana prije isteka mandata ravnatelja, a raspisuje ga i provodi kazališno vijeće. U natječaju se moraju utvrditi uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme za koje se imenuje i rok za podnošenje prijava na natječaj, koji iznosi 30 dana od dana objavljivanja natječaja".

Za aktualni natječaj, rok prijave je bio osam dana što nije u skladu s odredbama Statuta HNK Zadar i Zakona o kazalištima na koje se poziva Kazališno vijeće koje ga je na vrijeme raspisalo.